แจ้งผลผลิตทุเรียนหลง-หลินลับแลคุณภาพเยี่ยม มีที่อุตรดิตถ์

“ทุเรียน” ไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล ทุเรียนดี    ศรีอุตรดิตถ์ ซึ่งจะออกมาสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงสิงหาคม เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าทุเรียนคุณภาพเยี่ยมออกสู่ตลาดแล้ว      จะซื้อหาต้องตรวจสอบประวัติให้ชัดแจ้ง

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ในเขตพื้นที่ อำเภอลับแล อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคเหนือ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมทั้งสิ้น 40,005 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 32,190 ไร่ ผลผลิตรวม 48,933 ตัน จะออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม 10% เดือนมิถุนายน 25% เดือนกรกฎาคม 30% เดือนสิงหาคม 20% เดือนกันยายน 15% เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 84.0% พันธุ์พื้นเมือง 11.2% พันธุ์หลงลับแล 4.7% พันธุ์หลินลับแล 0.2% ในช่วงต้นฤดูทุเรียนจะมีราคาดีมาก

ปี 2561 ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล มีพื้นที่ปลูก 2,485 ไร่ ให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ 1,750 ไร่ ให้ผลผลิต 2,275 ตัน ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 400-450 บาท (น้ำหนักเฉลี่ยผลละ 1.5-2 กิโลกรัม) ส่วนพันธุ์หลินลับแล มีพื้นที่ปลูก 400 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 120 ไร่ ได้ผลผลิต 108 ตัน ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 600-700 บาท (น้ำหนักเฉลี่ยผลละ 1.5-2 กิโลกรัม) ซึ่งทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และพันธุ์หลินลับแล เป็นทุเรียนพันธุ์    พื้นเมืองที่มีคุณภาพดี ได้รับการรับรองพันธุ์ และประกาศเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI.) มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว เป็นของดีที่มีประวัติเรื่องราวการพัฒนามาอย่างยาวนาน จนเป็นผลผลิตที่มีชื่อเสียง มีราคา และคุณค่าที่งดงามต่อความรู้สึกของผู้ผลิต ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป มีความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของสมบัติอันล้ำค่าของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย และหนึ่งเดียวในโลก มีปัญหาข้อสงสัย ขอให้ติดต่อสอบถาม เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. (055) 411-769 หรือ E-mail : [email protected]