พะเยา ชู “ลำไยแปลงใหญ่” พัฒนาคุณภาพส่งออกจีน-ทั่วประเทศ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายประสงค์ กองมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา กล่าวว่า ขณะนี้ชาวสวนลำไยในพื้นที่ ต.เชียงคำ และ ต.น้ำแวน ซึ่งเป็นสวนลำไยแปลงใหญ่ พื้นที่รวมกันประมาณ 800 ไร่ กำลังเข้าโครงการพัฒนาลำไยแปลงใหญ่ โดยกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไย เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีนักวิชาการด้านการเกษตรและนักวิจัยมาช่วยเหลือด้านองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพลำไยแปลงใหญ่ในครั้งนี้ ผลผลิตเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ คาดว่าปีนี้จะให้ผลผลิตประมาณ 800 ตัน เฉลี่ยผลผลิต ไร่ละ 1 ตัน ขณะเดียวกันผลผลิตดังกล่าวจะทำเป็นคุณภาพคัดสดช่อให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อสามารถส่งออกไปยังประเทศจีนด้วย

นายก อบต. เชียงบาน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ทางกลุ่มแปลงใหญ่ฯ ยังได้มีแผนการพัฒนาลำไยคุณภาพสดช่อระดับพรีเมี่ยม AA เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในอนาคตด้วย โดยคาดว่าจะเปิดรับออเดอร์ในต้นเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อได้ทราบราคาต้นฤดูกาล และจำนวนผลผลิตที่ชัดเจน จะเปิดรับออเดอร์จากผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถสั่งตรงกับกลุ่มแปลงใหญ่ฯ จะช่วยกระจายผลผลิตลำไยของเกษตรกรออกสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งทั้งการกระจายผลผลิตลำไยสดช่อทั้งส่งออกต่างประเทศ และส่งถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ ประกอบกับผลผลิตลำไยที่ลดลงเหลือประมาณ 60% ทำให้คาดว่าปีนี้สถานการณ์ราคาลำไยจะดีกว่าปีที่ผ่านมา คาดการณ์ราคาต้นฤดูน่าจะเริ่มต้นที่ กิโลกรัมละ 20-25 บาท

 

ที่มา : มติชนออนไลน์