ปศุสัตว์เมืองคอน สุ่มตรวจโรงฆ่าสัตว์ พร้อมจับกุมชำแหละหมูเถื่อน 2 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานในวันนี้ (14 มิ.ย.61) ว่า นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายโสภณ พรหมแก้ว นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสารวัตรปศุสัตว์ เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกรกว่า 10 ตัว ที่มารอเข้าโรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อสุ่มตรวจสารตกค้าง สารเร่งเนื้อแดงในสุกร ก่อนสู่ตลาดจำหน่ายแก่ผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงในสุกร เป็นแผนงานสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคปลอดภัย โดยเฉพาะการควบคุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นสารต้องห้ามใช้ในกระบวนการผลิตสุกร เนื่องจากเป็นสารในกลุ่มเบต้าอะโกรนิสต์ ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแผนออกปฏิบัติงานเข้าตรวจในฟาร์มเลี้ยงสุกรและโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งในพื้นที่มีฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดงแล้ว ประมาณ 80 ฟาร์ม และนอกจากมาตรการตรวจสอบต้นทางและปลายทางแล้ว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเพื่อการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสุกร 100% ในพื้นที่ด้วย

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบการฆ่าสุกร จำนวน 2 ราย พร้อมซากสุกร จำนวน 6 ตัว พื้นที่ ต.เสาเภา อ.สิชล และดำเนินคดีในข้อหาประกอบการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และฆ่าสัตว์โดยมิได้แจ้งชนิด เบื้องต้นได้แจ้งความดำเนินคดีทั้ง 2 ราย แล้ว

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์