พาณิชย์ช่วยชาวนาขายข้าว ทางออนไลน์

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารจากชาวนาทุกพื้นที่ให้ถึงมือผู้บริดภค ผ่านช่องทางออนไลน์ www.ThaiCommerceStore.com เพื่อเปิดให้กเษตรกรชาวนาที่มีและไม่เว็บไซต์ของตัว โซเชียลฯของตัวเองเข้ามาจำหน่ายโดยตรงผ่านเว็บกรมฯ พร้อมทั้งเข้าผ่านช่องทางออฟไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสมาคมผู้ค้าส่ง ปลีกไทย ในการเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวให้ชาวนาในร้านค้าปลีกของสมาคมได้จำหน่ายข้าวด้วย

ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายข้าวของชาวนาทั้ง 2 ระบบ กรมฯพร้อมให้การสนับสนุน และพร้อมให้การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อต่อยอดในการสร้างมูลค่าการของสินค้าให้กับชาวนาได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยหากมีเว็บไซต์ หรือโซเชียลฯเป็นของตัวเองก็สามารถลิ้งข้อมูลเพื่อเปิดจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์กรมฯ หรือหากไม่มีก็สามารถนำสินค้าข้าวเข้ามาจำหน่ายได้ทันทีผ่านเว็บไซต์นี้เช่นกัน ขณะที่ช่องทางออฟไลน์ กรมฯก็ร่วมผู้ค้าปลีกที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯทั่วประเทศกว่า 65 จังหวัด ในการจัดพื้นที่จำหน่ายข้าวให้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกันอีกด้วย

หากสินค้าข้าวของเกษตรกรได้รับการยอมรับและมีคุณภาพ กรมฯก็พร้อมที่จะส่งเสริมการซื้อขายระหว่างประเทศผ่าน  www.Thaitrade.com เพื่อขายต่อการค้าไปยังประเทศต่างๆ อีกทั้งหากเกษตรกรไม่มีความรู้ในการพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า กรมฯก็พร้อมที่จะให้ความรู้ อบรม ผ่านสมาชิกของกรมฯที่เกี่ยวข้อง ทั้งการออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้ามีมูลค่าเพื่มต่อไปได้ ชาวนาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่กองพาณิชบย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจ ทั้งในและส่วนภูมิภาค สำหนักงานพาณิชย์จังหวัดในการขอดูรายละเอียดเข้าร่วมได้ หรือโทรสอบถามที่ 02-547-5960-1 และเข้าดูผ่าน  www.dbd.go.th  ได้

ด้านนายนุกุล สามัคยานุสรณื เลขาธิการ สมาคมการค้าปลีก ส่งไทย กล่าวว่า สมาคมฯและสมาชิกใน 65 จังหวัด กว่า 114 ร้านค้าทั่วประเทศ พร้อมให้ความร่วมในการช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ ในการจัดพื้นที่ให้ชาวนาได้มีพื้นที่จำหน่ายข้าวสาร นอกจากนี้ สมาคมฯยังมีการส่งเสริมช่วยเหลือชาวนาโดยขอความร่วมมือสมาชิกที่เป็นร้านค้าปลีกในการนำข้าวสารมาเป็นกระเช้าของขวัญ ของชำร่วยในเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการดูดซัพพลายเออร์ข้าว และช่วยให้ชาวนาขายข้าวได้ พร้อมกันประสานซัพพลายเออร์ ในการส่งเสริมนำข้าวสารจากชาวนาทำเป็นของชำร่วยให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือชาวนาอีกทางหนึ่ง โดยมองว่าโครงการที่ช่วยเหลือสมาคมฯก็มองน่าจะใช้ระยะเวลาถึงปลายเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมแล้ว