“อบต.ห้วยโจด” แจกถัง-ลุยแยกขยะ

นายวิชัย บรรณสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) สระแก้ว ร่วมกับ อบต.ห้วยโจด จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อสุขภาพให้กับชาวบ้านบ่อนางชิง หมู่ 4 ตำบล ห้วยโจด ตามที่ได้รับนโยบายจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนในจังหวัดสระแก้ว ได้ช่วยกันกำจัดขยะ แยกขยะ เป็นการช่วยลดปัญหาขยะ ที่นับจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ให้จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่สะอาด

“อบต.ห้วยโจด ได้ดำเนินการกำจัดขยะเป็นการนำร่องแล้ว 4 หมู่บ้านจาก 7 หมู่บ้าน โดย อบต.ห้วยโจด มอบถังพลาสติกสีดำให้แต่ละหลังคาเรือนแยกขยะจำพวกเศษอาหาร เศษพืชผักเพื่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่วนขยะจำพวกพลาสติก จะนำไปเก็บไว้ขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อ” นายวิชัย กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน