แม่โจ้เตรียมนำเสนอผลงานครบรอบ 85 ปี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานพบปะสื่อมวลชน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ เป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมนี้ได้นำเสนอผลงานดีเด่น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ในงานนี้ได้มีการนำเสนอผลงานดีเด่นระดับนานาชาติ เช่น

ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลาน้ำจืด…ผู้นำเสนอผลงานคือ ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “มี-บูทรา น้ำมันปลา โอเมก้า 9” ให้ไขมันโอเมก้า 9 สูงกว่าไขมันที่ได้จากปลาทะเลถึง 4 เท่า รับประทานได้ง่าย ใช้กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุในแค็ปซูลที่ช่วยรักษาคุณภาพของน้ำมัน ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แค็ปซูล ประกอบด้วย น้ำมันปลา 500 มิลลิกรัม สารทำให้เกิดเจลชนิดรับประทานได้ สารที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้น เป็นไขมันที่มีฤทธิ์ชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะด้านการควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือด โดยมีเป้าหมายการตลาดคือ กลุ่มผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไปที่ใส่ใจสุขภาพและมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับระดับไขมันในเลือดผิดปกติ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก เช่น ครีมบำรุงผิวพรรณจากเกล็ดปลา ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายน้ำจืด อาหารเลี้ยงปลาแบบประหยัด อาหารสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาหนัง ทีมงานชุดนี้ประกอบด้วย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์…นำเสนอโดย คุณธนวัฒน์ รอดขาว สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เก๊กฮวยมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและญี่ปุ่น เป็นพืชตระกูลเดียวกับเบญจมาศ มีหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งชนิดดอกขาวและดอกเหลือง ดอกของเก๊กฮวยมีสารฟลาโวนอยด์ กรดอะมิโน สารไครแซนทีมิน สารอะดินีน น้ำมันหอมระเหย ฯลฯ ช่วยป้องกันและรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ช่วยขยายหลอดเลือด ลดการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และโรคความดันโลหิตสูง มีฤทธิ์เย็น แก้ร้อนในกระหายน้ำ บรรเทาอาการไอและปวดศีรษะ เก๊กฮวยเมื่อปลูกประมาณเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม จะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เก็บเฉพาะส่วนดอกเท่านั้น นำไปนึ่งและอบแห้ง บรรจุภัณฑ์พร้อมดื่มหรือจำหน่าย

ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข

ผลิตภัณฑ์จากกระเทียม…นำเสนอโดย ผศ.ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข ปกติแล้วกระเทียมที่ใช้นำมาประกอบอาหาร จะต้องผ่านการทุบให้แตก ผ่านความร้อนจากน้ำมัน ซึ่งทำให้สารอาหารบางประเภทสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ แต่กระบวนการผลิตกระเทียมเม็ดนี้ เป็นการนำผลผลิตกระเทียมสดจากไร่ของเกษตรกร มาปั่นให้เป็นผงเล็กๆ ใช้แป้งจากพืชมาเป็นตัวประสานเพื่อขึ้นรูปเป็นเม็ด ทำให้มีสารอาหารครบถ้วน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตกระเทียมอีกทางหนึ่ง ซึ่งผลงานชิ้นนี้ใช้เวลาศึกษาวิจัยมานานมากกว่า 5 ปี อีกทั้งได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทอาหารจากต่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้

การกระตุ้นสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตอง…นำเสนอผลงานโดย ผศ.ดร.ชุติมา คงจรูญ คณะวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติโดยใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลา นำใบข้าวเหนียวสันป่าตองมาแปรรูป ได้เป็นผงใบข้าวหอม ผงชาเขียว 2 ชนิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร ในโอกาสต่อไปจะได้นำข้าวสายพันธุ์อื่นมาทำการศึกษาด้วย เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ เป็นการนำเสนอการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา ที่ดิน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด คู่ขนานด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ประสบความยากจนให้สามารถผ่านวิกฤติ โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้อย่างไม่เดือดร้อนยากลำบากมากนัก

รศ.ดร.ชุติมา คงจรูญ

ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 พี่น้องประชาชน เกษตรกร จะได้สัมผัสอย่างเต็มรูปแบบ การจัดแสดงผลงานและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 85 ปี นำความรู้การออกแบบอาหารและเทคนิคการปรุงอาหารแบบทันสมัยในรถยนต์คันแรกของไทย ในบรรยากาศร้านอาหารอินทรีย์ ได้รับการปรุงอาหารและบริการจากเชฟระดับนานาชาติ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับอาหารอินทรีย์ สัมผัสการปรุงอาหารอย่างประณีตพิถีพิถัน เมนูอาหารกว่า 10 รายการ เช่น เมี่ยงปลากะพงกลีบบัว อาหารสมัยรัชกาลที่ 5 กราโนล่ากากถั่วเหลือง ข้าวห่อสาหร่ายไส้อั่วครีมชีส พานาค็อตต้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กิจกรรมอื่นๆ เช่น การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ แปลงสาธิตแบบมีชีวิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิง การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” และงานศิษย์เก่าคืนรัง สนใจติดต่อเข้าร่วมงานได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (053) 873-016-17