“วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย” พัฒนาเครื่องเกี่ยวข้าว หวังช่วยชาวนาลดต้นทุน

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.นี้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันช่วยเหลือชาวนาอันเนื่องมาจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำ จ.เชียงราย ณ แปลงเรียนรู้สาธิตการเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้า บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย พร้อมด้วยนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตร จ.เชียงราย นายสันติ์ ศรียา นายกเทศมนตรี ต.เวียงเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชาวนาร่วมประมาณ 200 คน เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการมอบเครื่องเกี่ยวข้าวที่ดัดแปลงจากเครื่องตัดหญ้า ที่คิดค้นโดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยได้มอบให้กับเทศบาล ต.เวียงเหนือ จำนวน 10 เครื่อง จากนั้นคณะร่วมกันสาธิตใช้เครื่องมือดังกล่าวเกี่ยวข้าว ซึ่งพบว่าสามารถเกี่ยวข้าวได้อย่างรวดเร็วกว่าการเกี่ยวด้วยเคียวตามปกติ

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบัน จ.เชียงราย มีปัญหาขาดแคลนแรงงานเกี่ยวข้าว ซึ่งทำให้ต้นทุนสูง เนื่องจากต้องจ่ายค่าแรงอย่างน้อยวันละ 300 บาทต่อคน แต่จากการที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายพัฒนาเครื่องมือนี้ พบว่าเกี่ยวข้าวได้เฉลี่ยวันละ 3 ไร่ต่อ 1 เครื่อง หรือหากเปรียบเทียบจะเท่ากับใช้แรงงานคนมากถึง 9 คน ซึ่งจะต้องใช้เงินค่าจ้างสูงถึง 2,700 บาท แต่เครื่องนี้ชนิดนี้เติมน้ำมันเครื่องประมาณ 100 บาทเท่านั้น ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับวิทยาลัยส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์นี้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม โดยปกติชาวบ้านจะใช้เครื่องมือนี้ในการตัดหญ้า แต่ปัจจุบันเริ่มมีใบมีดทรงกลมออกวางจำหน่าย ทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยนักศึกษาวิชาเอกเทคนิคการเชื่อมและวิชาพื้นฐานทั่วไป จึงได้ดัดแปลงด้วยการทำโครงเหล็กและแผ่นโลหะประกอบส่วนปลาย จากนั้นทดลองนำมาเหวี่ยงและเกี่ยวให้ได้องศา รวมทั้งน้ำหนักถ่วงที่เหมาะสม สามารถเกี่ยวแล้วข้าวล้มไปในทิศทางเดียวกันได้เป็นกอง ๆ โดยใช้ต้นทุนแค่ประมาณ 300 บาท แต่หากซื้อตามท้องตลาดจะสูงถึง 1,500 บาท ทั้งนี้ชาวนาสามารถติดต่อปรึกษาเพื่อนำมาพัฒนาอุปกรณ์ของตนได้ เพราะปัจจุบันเรายังไม่ถึงขั้นผลิตออกมาจำหน่าย