งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้ 13-17 กันยายน นี้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระดมของดีคุณภาพเยี่ยมจากสหกรณ์ทั่วไทย 70 บู๊ธ เอาใจผู้บริโภค

สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้ ขนสินค้าสหกรณ์คุณภาพดีจากทั่วประเทศ จัดโปรโมชั่น หวังกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย-ลดค่าครองชีพให้ชาวสุราษฎร์ธานี พร้อมเชิญชวนประชาชน ชม-ชิม-ช็อป ตั้งแต่ 13-17 สิงหาคม นี้ ที่ลานหน้าห้างแม็คโคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดเม็ดเงินสะพัด 2 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และผลักดันให้เกิดการเจรจาซื้อขายสินค้าระหว่างภาคเอกชนกับสหกรณ์ที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน

นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สหกรณ์จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนภาคใต้ จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยจะจัดขึ้นระหว่าง   วันที่ 13-17 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานจอดรถ ห้างแม็คโคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในวันที่ 14 กันยายน จะเป็นพิธีเปิดมหกรรม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเกียรติเปิดงาน สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าของขบวนการสหกรณ์และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนเปิดโอกาสให้คู่ค้าจากภาคเอกชนและหอการค้าจังหวัด และเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกัน  มาร่วมเจรจาซื้อขายสินค้ากับสหกรณ์ที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายใน โดยให้สหกรณ์ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้นำสินค้ามาบริการให้แก่ประชาชนได้บริโภคในราคายุติธรรม ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น

นายนันทวัฒน์ กล่าวต่อว่า คาดว่าจะมีคู่ค้ารายใหม่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่สหกรณ์จะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และตั้งเป้าหมายว่าการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ครั้งนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ 2 ล้านบาท

“ภายในงานคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพ มาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย โดยคัดสรรสินค้าจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อป จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 70 บู๊ธ ทั้งของกิน ของใช้มากมาย  ซึ่งสินค้าเด่นๆ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 100% จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวสังหยด ข้าวพันธุ์หอมใบเตย ข้าวพันธุ์ปทุม 1 ที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป อาทิ คุกกี้ข้าวสังหยดไรซ์เบอร์รี่ ข้าวแต๋น นอกจากนี้ ยังมีกระเทียม เครื่องแกง อาหารทะเล ของดีเมืองสุราษฎร์ธานี อาหารสำเร็จรูปที่ปรุงสุกใหม่ทุกวัน ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น หมอน ที่นอน เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาทิ ขมิ้น ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าจากจังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ นำผ้าหม้อฮ่อมและผ้ามัดย้อมมาร่วมจัดจำหน่ายด้วย ในส่วนของผลไม้ก็คัดสินค้าดีของแต่ละจังหวัดมา เช่น ส้มโอทับทิมสยาม มังคุดพรหมคีรี จากนครศรีธรรมราช ลูกหยี จากโซนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นมหกรรมรวมของดี 4 ภาค อย่างแท้จริง แต่ละวันจะมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ ลด แลก แจก แถม ทุกบู๊ธ วันละ 2 ช่วงตลอดระยะเวลาของการจัดงาน”

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยเฉพาะการโชว์การปลูกผักและจำหน่ายผักปลอดสารพิษจากตลาดเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งปกติจะขายสัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันอังคาร เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่สำหรับครั้งนี้มีขายตลอด 5 วันเต็มๆ มหกรรมสินค้าเมืองสุราษฎร์ครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาส เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกผู้ผลิตสินค้าของสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานี และประชาชนจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมจับจ่ายใช้สอย เลือกชม และซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ภายในมหกรรมสินค้าสหกรณ์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน นี้