‘หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง’ ปลูกผักบุ้งลอยน้ำยาว 50 เมตรเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นายณัฐพล รื่นถวิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ชาวบ้านหมู่ 5 หรือบ้านเทโพ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและของประเทศ ได้ปลูกผักบุ้งลอยน้ำในคลองโพ แปลเป็นอักษรเป็นข้อความว่า ทรงพระเจริญ ขนาดตัวอักษร 6 เมตร ข้อความอักษรยาวรวม 50 เมตร เพื่อเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ” รัชกาลที่ 10 โดยแพผักบุ้งทรงพระเจริญ จะลอยน้ำอยู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ริมตลิ่งด้วยเช่นกัน

img_4821-768x432

ทั้งนี้ชาวบ้านหมู่บ้านเทโพ ได้ดำเนินรอยตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาโดยตลอด ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางวงล้อมของชุมชนเมืองและเขตอุตสาหกรรมจนกลายเป็นปอดสีเขียวของพื้นที่ จุดเด่นในเรื่องเกษตรเพาะเห็ดตับเต่า และวิถีชีวิตชาวน้ำริมคลองโพ ซึ่งชุมชนอยู่กันอย่างร่มเย็น สงบสุข มีรายได้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี โดยชาวบ้านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ ของ 2 พระองค์ท่าน พร้อมตั้งปณิธาน จะทำความดี ตั้งใจประกอบอาชีพ ทำเกษตรอินทรีย์ อนุรักษ์ธรรมชาติ และช่วยเหลือสังคมตลอดไป

img_4822-768x432

ที่มา มติชนออนไลน์