ชาวสวนปาล์มใต้ บุกศาลากลางกระบี่ เผาโลงจี้รัฐแก้ราคาตก

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อม พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.กอ.รมน.จว.กระบี่ และ นายบุญส่ง นับทอง นายกสมาคมสมาพันธ์ยางพาราแห่งประเทศไทย นายชโยดม สุวรรณวัฒนะ และตัวแทน ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.พังงา และ จ.ตรัง ที่เดินทางเข้ามาสมทบ ได้หารือร่วมกันถึงข้อเรียกร้องให้ทางรัฐบาล เร่งแก้ไขช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาปาล์มตกต่ำ โดยใช้เวลานานเกือบ 2 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ร่วมหารือข้อร้องเรียนของชาวสวนปาล์ม

จากการหารือร่วมกันได้สรุปข้อเรียกร้อง จำนวน 6 ข้อ คือ

  1. ให้มีการดำเนินการตามมติการประชุม ของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 พ.ค.,

2. ให้มีการใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่

3. ให้มีการผลิตและเพิ่มการใช้ไบโอดีเซลบีบี 20 และมีร้อยให้เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับประชาชน เพื่อรักษาเสถียรภาพปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ทั้งระบบอย่างยั่งยืนของประเทศไทยชาวสวนปาล์มใต้

 

4. ให้มีการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18 ไม่ต่ำกว่าราคากิโลกรัมละ 4 บาท 50 สตางค์

5. ให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสินค้าและบริการอย่างจริงจัง และ

6. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื้อกระแสไฟฟ้าจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ที่นำของเสียจากกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันทุกโรงงาน

กลุ่มเกษตรกรเทปาล์มจี้รัฐแก้ปัญหาราคาตก

ทั้งนี้ เกษตรกรกว่า 200 คน ได้ลงนามในท้ายหนังสือดังกล่าว ให้กับทางจังหวัดกระบี่ โดย นายสมโภช โชติชูช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รับหนังสือข้อร้องเรียนไว้ จากนั้นจะนำเสนอผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ส่งไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในข้อเรียกร้องดังกล่าว ภายหลังเสร็จสิ้นทางกลุ่มเกษตรกร ทั้งจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงได้นำรถบรรทุกมาเทปาล์มหน้าศาลากลางฯ จากนั้นร่วมกันทำการฌาปนกิจศพนายปาล์ม นามสกุลยางพารา อายุ 50 ปี โดยการจุดไฟเผาโลงศพที่ตั้งอยู่บนกองปาล์ม

ชาวสวนปาล์มเผาโลงจี้รัฐแก้ปัญหา