ต้นเรืองหรือต้นผึ้ง

Jpeg

ที่ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา มีต้นเรือง (ในภาษาถิ่นพะเยา) ขึ้นอยู่ มีขนาดใหญ่หลายคนโอบ เนื่องจากมีผึ้งมาอาศัยทำรังอยู่มาก ในช่วงฤดูทำรัง ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านจึงเรียกต้นเรืองว่า “ต้นผึ้ง” เป็นที่น่ายินดี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ไว้เพื่อคนรุ่นหลัง