เคล็ดลับการทำปุ๋ยโบกาฉิ ปรับสภาพโครงสร้างดินร่วนซุย เพิ่มผลผลิตพืชเจริญงอกงาม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร (วษท.กำแพงเพชร) แนะนำเคล็ดลับการทำ ปุ๋ยโบกาฉิ ซึ่งผู้คิดค้นคนแรกคือ ศ.ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ คำว่า โบกาฉิ (Bokashi) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า การหมัก (Compost) การทำปุ๋ยโบกาฉิ เป็นการทำปุ๋ยหมักด้วยอินทรียวัตถุ ที่หมักด้วยจุลินทรีย์ EM มาประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการหมักแบบแห้ง มีการผสมกากน้ำตาลเข้าไปเพื่อช่วยในกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ก่อนจะหมักด้วยวัตถุดิบตามสูตรจนได้ที่และนำไปใช้ให้เกิดผลดีในการปรับสภาพโครงสร้างดินให้ร่วนซุยและมีคุณภาพในการเพาะปลูกพืช

การทำปุ๋ยโบกาฉิ

การทำปุ๋ยโบกาฉิ มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก เริ่มจากเตรียม วัสดุ อุปกรณ์สำคัญ ได้แก่ มูลสัตว์ แกลบดิบ รำละเอียด จุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล น้ำสะอาด

วิธีทำ

ขั้นที่ 1. เตรียมจุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล ใส่ลงน้ำในถังที่เตรียมไว้

ขั้นที่ 2. นำมูลสัตว์ และรำละเอียดผสมให้เข้ากัน

ขั้นที่ 3. นำแกลบดิบใส่ลงในน้ำที่ขยายจุลินทรีย์ในขั้นที่ 1 จุ่มให้เปียกพอหมาดๆ นำมาคลุกกับส่วนผสมอื่นๆ ให้เข้ากัน ความชื้นประมาณ 40-50% (กำแล้ว ไม่มีน้ำหยดจากง่ามมือ)

ขั้นตอนการหมัก

นำส่วนผสมทั้งหมดบรรจุลงในกระสอบป่าน ถุงปุ๋ย ที่อากาศถ่ายเทได้ โดยบรรจุลงไป 3/4 ของกระสอบไม่ต้องกดให้แน่น นำไปวางลงในที่มีฟางรองเพื่อการระบายอากาศในส่วนล่าง พลิกกลับกระสอบในวันที่ 2, 3, 4 ทุกๆ วันในวันที่ 2-3 อุณหภูมิจะสูงถึง 50-60 องศาเซลเซียส วันที่ 4 และ 5 อุณหภูมิเย็นลงจะปกติ ตรวจดูไม่ให้อุณหภูมิเกิน 36 องศาเซลเซียส จุลินทรีย์แห้งสนิทสามารถนำไปใช้ได้

วิธีใช้งาน ปุ๋ยโบกาฉิ

1. ใช้จุลินทรีย์แห้งในแปลงปลูกต้นไม้ทุกชนิดในอัตราส่วนจุลินทรีย์แห้ง 1 กำมือต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร แล้วทำการเพาะปลูกได้

2. พืชผักที่มีอายุเกิน 2 เดือน เช่น ฟักทอง แตงกวา ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี ใช้ปุ๋ยแห้งรองกันหลุมก่อนปลูก ประมาณ 1 กำมือ

3. ไม้ยืนต้น ไม้ผล ควรรองก้อนหลุมด้วยเศษหญ้า ใบไม้ ฟางแห้ง และจุลินทรีย์แห้งประมาณ 1 กิโลกรัม ส่วนไม้ยืนต้น ไม้ผล ที่ปลูกแล้วให้ใส่จุลินทรีย์แห้งให้รอบทรงพุ่มแล้วคลุมด้วยเศษหญ้า ใบไม้แห้ง ฟางแห้ง

4. ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง ควรใส่จุลินทรียแห้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ รอบๆ โคนต้น

การเก็บรักษา

ควรเก็บรักษาในที่ร่ม ไม่โดนฝนและแดด สามารถเก็บรักษาได้นาน 1 ปี ปัจจุบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ผลิตปุ๋ยโบกาฉิจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ขายในราคา 40   บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อปุ๋ยโบกาฉิ ได้ทางเบอร์โทร. 061-634-8890 (คุณนัฐกานต์)

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก FB : อาชีวะ Marketplace