กยท. ร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าเพื่อการ Import เข้าประเทศจีน

หวังสร้างความร่วมมือ เปิดโอกาสสร้างช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร และหน่วยธุรกิจ (BU) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้า “China International Import Expo 2018” (CIIE) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมแห่งชาตินครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยมีบริษัทมากกว่า 3,000 แห่ง จาก 130 ประเทศเข้า  ร่วมงาน

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร เปิดเผยว่า ภายในบู๊ธ กยท. จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และ          ผู้ประกอบกิจการยาง ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง STR 5L ยางแท่ง STR 20 รองเท้าแตะยางพารา หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา และเบาะรองนั่งยางพารา เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสสร้างช่องทางการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างประเทศ ผลักดันและกระตุ้นให้สินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มมูลค่าการส่งออกยางพาราไทย โดยมีบริษัทผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจำนวนมาก

นอกจากนี้ กยท. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการส่งออกผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราและไม้ยางพารา เพื่อให้พนักงาน กยท. และตัวแทนจากสถาบันเกษตรกรได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการศึกษาตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเดินทางไปสำรวจโกดังจัดเก็บยาง ณ เมืองชิงเต่า เพื่อศึกษาสถานการณ์สต๊อกยาง รับฟังการบรรยายพิเศษทางด้านการค้าการลงทุน และแนวโน้มด้านการตลาดในประเทศจีนจาก ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการหอการค้าไทยในจีน สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการวางแผนและบริหารจัดการผลผลิตยางพาราเพื่อแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางพาราในระดับมาตรฐาน สร้างประสบการณ์ด้านการเจรจาธุรกิจ การลงทุนในระดับสากล ทักษะด้านการตลาด และนำข้อมูลที่มีประโยชน์ไปเผยแพร่ต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป รองผู้ว่าการฯ กล่าวทิ้งท้าย