ชาวไร่ข้าวโพดหลังนาอู้ฟู่ ลุ้น 10 บ./กก. แซงข้าวสาลี

ชาวไร่โครงการข้าวโพดหลังนา 7.7 แสนไร่ ยังห่างเป้าหมาย 1.3 แสนไร่ เกษตรกรปลื้ม ราคาตลาดพุ่งเฉียด กก.ละ 10 บาท แซงราคาตกลงรับซื้อที่วางไว้ กก.ละ 8 บาท แต่ยอดนำเข้าข้าวสาลี 10 เดือนแรก ยังกระฉูด 2.4 ล้านตัน แม้ว่าวัตถุดิบนำเข้าทะลุ กก.ละ 8 บาท

รายงานข่าวจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปีนี้ ที่เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย-16 ธ.ค. 2561 พบว่า มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และสมาชิกลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 33 จังหวัด เข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 89,622 ราย คิดเป็นพื้นที่ปลูกรวม 770,489.75 ไร่ จากจำนวนพื้นที่ที่มีศักยภาพ 2,818,774 ไร่ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวยังห่างจากเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางไว้ 2 ล้านตัน

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 16,726 ราย พื้นที่ 162,681.75 ไร่ และนอกเขตชลประทาน 72,869 ราย รวม 607,808 ไร่ โดย 5 จังหวัด ที่มีพื้นที่ปลูกที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด คือ จ.เพชรบูรณ์ 106,173 ไร่ จ.อุบลราชธานี 87,521 ไร่ จ.พิษณุโลก 86,209 ไร่ จ.นครสวรรค์ 76,176 ไร่ และ จ.แพร่ 41,776 ไร่

ทั้งนี้ เกษตรกรยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้จนถึง วันที่ 15 ม.ค. 2562 ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 ซึ่งในส่วนของการหาตลาดรองรับนั้นได้มีบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ประมาณ 15 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมรับซื้อ โดยเบื้องต้นเห็นชอบร่วมกันว่า จะรับซื้อข้าวโพดแห้ง ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคา กก.ละ 8 บาท อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามที่ไปเกษตรกรหลายจังหวัดที่ให้ความสนใจเข้าร่วมให้ความเห็นว่า ปีนี้ระดับราคาข้าวโพดในตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดยในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 ปรับสูงขึ้นเกินกว่า กก.ละ 10 บาท แต่ราคาล่าสุดลดลงเล็กน้อย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 9.90-10.00 บาท แหล่งข่าวพ่อค้าข้าวโพดกล่าวว่า ทิศทางราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น การนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ ในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) 2561 โดยเฉพาะข้าวสาลีมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 2,451,751,000 กิโลกรัม จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,333,559,685 กิโลกรัม ส่วนราคาวัตถุดิบนำเข้าประเภทข้าวสาลีเฉลี่ย กก.ละ 8 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ กก.ละ 7.50 บาท

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์