3 แบรนด์ 4 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า ‘มันสำปะหลัง’ สร้างทางรอดให้เกษตรกร

3 แบรนด์ 4 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า ‘มันสำปะหลัง’ สร้างทางรอดให้เกษตรกร

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการเกษตรไทย เมื่อ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จับมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันแก้ปัญหา “มันสำปะหลัง” ราคาตกต่ำ โดยเปิดตัว “สแน็ก 3 แบรนด์ใหม่” อย่าง CASSA SWEET, Amade และ CASSY CHIPS ผลผลิตจากแปรรูปมันสำปะหลัง เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา

รศ.ดร. อนุวัติ แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เรามีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารซึ่งทำงานได้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมด้วยบุคลากร นักวิจัยที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการต่อยอดสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้น นอกจากนี้ เกษตรศาสตร์ยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ “เมืองนวัตกรรมอาหาร” หรือ Food Innopolis ในการศึกษา พัฒนา วิจัยชิ้นงานที่สามารถออกสู่ตลาดได้

สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น รศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี หัวหน้าโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ในปี 2559 โดยในปีนั้นมีโจทย์คือให้พัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 3 รสชาติ และให้อบรมให้ความรู้กับเกษตรกร รวมอย่างน้อย 1,200 ราย ให้สามารถแปรรูปมันสำปะหลังพันธุ์กินได้ เพื่อจัดจำหน่ายภายในชุมชนหรือขยายวงตลาด และเพื่อพยุงราคาของมันสำปะหลังให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

รศ.ดร. อนุวัติ แจ้งชัด คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. ปราถนา ปราถนาดี หัวหน้าโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจเพราะคนไทยไม่คุ้นเคยกับการรับประทานมันสำปะหลัง ทำให้เกิดโครงการต่อเนื่องที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับมันสำปะหลังให้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีในการแปรรูป พัฒนาศักยภาพทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยหนึ่งในเป้าหมายนั้น รศ.ดร. ปรารถนา บอกว่า เพราะต้องการนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วมาวางขายจริงในท้องตลาด มี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ “วาฟเฟิลกรอบ” และ “มันอบกรอบ”

“สำหรับตัวแรกที่พัฒนาขึ้นภายใต้แบรนด์ CASSA SWEET คือ ‘วาฟเฟิลอบกรอบจากฟลาวมันสำปะหลัง’ ซึ่งฟลาวมันสำปะหลังคือ แป้งดิบที่ไม่ได้มีการสกัดเยื่อและใยออก นอกจากนี้ ยังปรับขนาดวาฟเฟิลให้เป็นแบบพอดีคำ เหมาะแก่การทานคู่เครื่องดื่ม”

จากนั้น รศ.ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด ผู้ดูแลโครงการวาฟเฟิลกรอบจากฟลาวมันสำปะหลัง กล่าวเสริมว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของฟลาวมันสำปะหลัง ประมาณ 30% และมี 2 รสชาติ ที่พัฒนาขึ้น คือ รสบลูเบอร์รี่ และรสชาเขียว ทั้งยังพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีส่วนผสมเพื่อออกแบบเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งศึกษากระบวนการอบให้ได้ระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม จนได้เนื้อผลิตภัณฑ์ที่กรอบ ไม่แข็งกระด้าง ที่สำคัญคือ ปราศจากกลูเตน

วาฟเฟิลอบกรอบจากฟลาวมันสำปะหลัง แบรนด์ “CASSA SWEET”

“งานวิจัยนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หัวมันสำปะหลังสด จากราคากิโลกรัมละ 2-3 บาท ให้สามารถผลิตเป็นฟลาวมันสำปะหลังที่มีราคา กก.ละ 25-30 บาท จากนั้นนำฟลาวมันสำปะหลังนี้ไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตเป็นวาฟเฟิลอบกรอบ สามารถขายได้ในราคา กก.ละ 1,000 บาท หรือ 3 ชิ้น 20 บาท นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำจากฟลาวมันสำปะหลังมีรสชาติอร่อย กรอบแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มันสำปะหลังสด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย”

ส่วน “มันอบกรอบ” ของแบรนด์ Amade (Cassava Chips) นั้น ได้พัฒนาจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม มีซอสราด ทั้งรสช็อกโกแลต ชาเขียว และสตรอเบอรี่ เป็นรูปแบบใหม่คือ แผ่นกลมที่ผสมรสชาติเข้าไปในเนื้อผลิตภัณฑ์ งานนี้ได้มือดีอย่าง ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตรภักดี จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และ ดร. พิสมัย ศรีชาเยช จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผนวกกำลังให้มันสำปะหลังอบกรอบเป็นขนมขบเคี้ยวสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ เพื่อทดแทนหรือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่เคยชอบมันฝรั่งทอด ให้หันมารับประทานมันสำปะหลังแผ่นอบกรอบที่ใช้กระบวนการอบแทนการทอด มีน้ำมันต่ำกว่า แถมยังปราศจากกลูเตน และเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่แพ้แป้งสาลี

มันอบกรอบแบรนด์ “Amade” (Cassava Chips)

“มันสำปะหลังแผ่นอบกรอบของเราสามารถใช้มันสำปะหลังสด หรือแป้งฟลาวมันสำปะหลังในการผลิตก็ได้ โดยพัฒนา 3 รสชาติ คือ รสดั้งเดิม รสช็อกโกแลต และสตรอเบอรี่ อย่างรสช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่เหมาะสำหรับเด็กที่ชอบรสหวาน รสดั้งเดิมเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ชอบรับประทานเป็นสแน็ก อาจรับประทานกับเครื่องดื่มหรือเครื่องจิ้มอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ เราได้พัฒนากระบวนการผลิต ปรับสัดส่วน โดยครั้งนี้ยังได้ร่วมกับ บริษัท พลวรรธน์ ฟู้ดส์ จำกัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ด้วยกระบวนการอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล” ผศ.ดร. ศศิธร กล่าว

ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตรภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผู้ร่วมพัฒนามันสำปะหลังอบกรอบ และเฟรนช์ฟรายจากมันสำปะหลัง

อีกหนึ่งแบรนด์ที่โดดเด่นเรื่อง “มันทอดกรอบ” คือ CASSY CHIPS ผลผลิตจาก “ศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร” หรือ ศพก. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ประกอบด้วย 3 รสชาติ คือ รสดั้งเดิม รสสมุนไพร และรสน้ำพริกเผา

โดย CASSY CHIPS มี ผศ.ดร. เทพกัญญา ศรีวรรณ จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษาเนื่องจากปัญหาสำคัญของ ศพก. บ้านฉาง คือผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ อันเป็นผลจากวัตถุดิบที่ใช้ในพื้นที่ จนไม่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมหรือแข่งขันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้

มันทอดกรอบ แบรนด์ “CASSY CHIPS” ผลผลิตจาก ศพก. บ้านฉาง จ.ระยอง

“เราใช้สารบางอย่างช่วย เป็นสารทั่วไปที่ใช้ในอาหารอยู่แล้ว และได้ปรับเรื่องอุณหภูมิและเวลาในกระบวนการทอดเพื่อให้คุณภาพสม่ำเสมอมากขึ้น จากโครงการนี้เกษตรกรจะได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เพราะเป็นรูปแบบง่าย คนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีก็สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ ซึ่งเราจะนำองค์ความรู้นี้ไปถ่ายทอดต่อไป”

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นั่นคือ “เฟรนช์ฟรายจากมันสำปะหลัง” ซึ่งมีหน่วยงานหลายรายให้ความสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ศพก. บ้านฉาง จ.ระยอง กลุ่มของ จ.กำแพงเพชร และผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้ ผศ.ดร. ศศิธร ผู้พัฒนาแบรนด์ Amade ร่วมศึกษาทดลอง ทำการพัฒนาต่อไป

ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอบกรอบ แบรนด์ Amade

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ยังได้ ผศ.ดร. เลอพงศ์ จารุพันธุ์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและพัสดุ ที่ออกแบบ 2 ผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอดจากปี 2559 ได้แก่ วาฟเฟิลและมันอบกรอบ โดย ผศ.ดร. เลอพงศ์อธิบายว่า จากเดิมบรรจุภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นถุงตั้งได้ในหลายแบบ ธีมของการออกแบบคือเพื่อเพิ่มมูลค่า ในส่วนของกราฟิกได้แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ แต่ยังคงรูปร่างของ Raw Material อยู่ ซึ่งคือมันสำปะหลัง และ บริษัท พลวรรธน์ ฟู้ดส์ ก็ได้พัฒนาเป็นรูปการ์ตูน โดยมีคอนเซ็ปต์คือ “ชิปส์” ที่ให้ความรู้สึกว่าเมื่อรับประทานแล้วสนุกสนาน ส่วนสีก็แยกตามรสชาติต่างๆ

 

ผู้สนใจ 4 ผลิตภัณฑ์ 3 แบรนด์ ทั้ง CASSA SWEET, Amade, CASSY CHIPS และเฟรนช์ฟรายทอด มาอุดหนุนกันได้ที่งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสั่งซื้อได้ทาง www.cassaaweet.com Facebook CassaSweet.KU และไลน์ @cassasweet

ที่มา : มติชนออนไลน์