แพทยสภา-สภาเภสัชกรรม แถลงการณ์ยกระดับการควบคุม 3 สาร “พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต” เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ได้ทำหนังสือให้ความเห็นต่อประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า ให้เลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต เป็นวัตถุอันตราย

เช่นเดียวกับแถลงการณ์ของสภาเภสัชกรรม ที่ออกโดย รศ.ดร.ภกญ.จิราภรณ์ ลิ้มปานานนท์ ที่ขอให้ยกระดับการควบคุม 3 สาร ‘พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต เป็นวัตถุอันตราย ประเภทที่ 4 ห้ามผลิต-นำเข้า-ส่งออก-มีไว้ในครอบครอง ภายในปี 2562

เนื่องจากการศึกษาข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ ชี้ชัดถึงพิษร้ายของสารทั้ง 3 ชนิด ประกอบกับในหลายประเทศได้ยกเลิกการใช้แล้ว โดยในส่วนของพาราควอตมี 53 ประเทศ ที่ยกเลิกการใช้ หรือล่าสุดศาลรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งห้ามขายสารคลอร์ไพริฟอส เมื่อปลายปี 2561 และบริษัทไบเออร์มอนซานโต้ในเยอรมัน แพ้คดีจากการฟ้องร้องเรื่องการใช้สารพิษไกลโฟเสต มีสารตกค้างและยังมีคดีที่ค้างอยู่นับหมื่นคดี