โจ พันธุ์ปลา แหล่งผลิตลูกปลา นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์มีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเป็นจำนวนมาก ทั้งแหล่งเล็ก แหล่งใหญ่ ปะปนกันอยู่ แต่มีแหล่งผลิตอยู่แห่งหนึ่ง “โจ พันธุ์ปลา” ตั้งอยู่ที่ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อว่า โจ พันธุ์ปลา เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดที่หลากหลายชนิด

คุณนาวิน พิมพ์พะยอม หรือคุณโจ และคุณเบญจวรรณ พิมพ์พะยอม  หรือคุณหน่อง สองสามีภรรยา เจ้าของฟาร์มปลา “โจ พันธุ์ปลา” แห่งนี้

คุณนาวินและคุณเบญจวรรณ กับผลงาน

กว่าจะมาเป็น โจ พันธุ์ปลา

คุณหน่อง เล่าให้ฟังว่า อดีตครอบครัวประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาขายตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ เติบโตมากับอาชีพนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก คลุกคลีอยู่กับอาชีพนี้มานาน ทำให้มีความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืดเป็นอย่างดี ตัดสินใจกู้เงินมาลงทุนเช่าที่ จำนวน 1 ไร่ทำฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา โดยใช้ชื่อว่า โจ พันธุ์ปลา (เป็นชื่อของสามี) มีบ่อเลี้ยงปลาจำนวน 3 บ่อ ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดจำหน่าย ส่งขายออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำอยู่แบบนี้มาหลายปี จนทำให้มีเงินมาใช้หนี้ที่กู้มาทำฟาร์มจนหมด

หลังจากที่ใช้หนี้เงินที่กู้มาจนหมด ก็ได้เก็บเงินชื้อที่ทำฟาร์มพร้อมกับสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่เป็นของตนเองบนเนื้อที่  5 ไร่ 3 งาน โดยปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและร้านจำหน่ายปลาไว้ด้านหน้า ส่วนพื้นที่ด้านหลังจะทำเป็นสถานที่ใช้เพาะเลี้ยงลูกปลา โดยขุดทำเป็นบ่อดินขนาดใหญ่จำนวน 14 บ่อ เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดทุกขนาดทุกสายพันธุ์ มีระบบการบริหารและการผลิตที่ดีกว่าเดิม โดยใช้แรงงานภายในครอบครัวเพียง 3 คน คือ คุณโจ คุณหน่อง และลูกจ้างอีก 1 คน มีการผลิตแบบพอเพียงเน้นคุณภาพของสินค้าที่จะส่งออกไปให้กับลูกค้า

แม่พันธุ์ปลาพ่อพันธุ์ปลาทับทิม

วันนี้ โจพันธุ์ปลา มีพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด ทั้งปลากดคลัง ปลากดเหลือง ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาบึก ปลานิล ปลาทับทิม ปลาจาระเม็ด ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลากะโห้ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเชีย ปลาแรด ปลาไน และปลาหมอ ที่มีคุณภาพ

ระบบตลาด

ตอนนี้ตลาดของโจ พันธุ์ปลา ขยายไปทั่วทุกภูมิภาค มีทั้งลูกค้ารายเล็ก รายใหญ่ ที่ให้ความไว้ใจมาเลือกชื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด  บางรายก็มารับชื้อเองที่หน้าฟาร์ม บางรายสั่งผ่านทางโทรศัพท์และทางฟาร์มก็จัดส่งไปให้ถึงที่ซึ่งการชื้อขายแบบนี้อาจจะมีค่าขนส่งเล็กน้อย (ขึ้นอยู่กับระยะทาง) ในส่วนของราคาจะจำหน่ายทั้งราคาปลีกและราคาส่ง มีตั้งแต่ตัวละ 25  สตางค์ จนถึง 100 บาท ถ้าชื้อในปริมาณที่มากๆ ก็จะถูกลงไปอีก

“อาชีพเพาะเลี้ยงปลาเป็นอาชีพค้าขายชีวิตของสัตว์ ใครที่คิดหรือว่าอยากจะเลี้ยงไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อการค้าหรือเลี้ยงเพื่ออะไรก็ตาม ก็ขอให้มีความเข้าใจในธรรมชาติของปลาแต่ละชนิดก่อน ว่ามีชีวิต ความเป็นอยู่อย่างไร หากเราไม่ทราบ ชีวิตความเป็นอยู่ของปลาแต่ละชนิดแล้วเราจะไม่ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงปลา ถ้าหากปลาต้องมาตายในขณะที่อยู่กับเราไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามก็จะทำให้เป็นบาปมากยิ่งขึ้น แต่มันก็เป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพหนึ่ง” คุณหน่องกล่าว

ลูกปลาดุกบิ๊กอุย

ท่านใดต้องการต้องการเลือกซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดหรือต้องการสอบถามข้อมูลวิธีการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแบบฉบับของคุณโจและคุณหน่อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 10 (กม.ที่ 14) ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง นครสวรรค์ โทร: 056-354192 มือถือ: 081-6059736,081-7277439