หมอเกษตรทองกวาวแนะ สูตรดินผสมที่ดี สำหรับปลูกแคคตัส

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมมีปัญหาการปลูกแค็กตัส ซึ่งผมซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ ผมปลูกไปสักระยะหนึ่ง ต้นแคคตัสในกระถางเกิดการเน่าทีละน้อย ไม่ทราบว่าเกิดเพราะเหตุใด หรือเกิดจากการผสมดินปลูกไม่เหมาะสม ดังนั้น ผมจึงขอเรียนถามคุณหมอเกษตรว่า สูตรดินผสมสำหรับปลูกแคคตัสที่ถูกต้องนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ขอขอบคุณในคำแนะนำที่ดี

ขอแสดงความนับถือ
สุริยา มั่นคงแก่น
เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 15 บ้านบุกลาง ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260

แคคตัส หรือ กระบองเพชร 

แคคตัส หรือ กระบองเพชร แม้ส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตได้ดีในทะเลทราย แต่อย่างไรก็ตาม แค็กตัส ก็ยังเป็นพืชที่ต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ อีกทั้งดินหรือวัสดุปลูกต้องโปร่ง อุ้มและระบายน้ำได้ดี โดยใช้ส่วนผสมจากดินร่วน ทรายหยาบ ถ่านป่น ปุ๋ยหมักเก่า หรือใบไม้ผุ อัตราส่วน 2:3:1:1 ตามลำดับ หรืออาจผสมเพิ่มเติมด้วยกากถั่ว ขี้เถ้าแกลบ อิฐหัก และกระดูกป่นอีกเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากัน

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่จะช่วยให้การปลูกแค็กตัสได้งาม การให้น้ำต้องให้โชกถึงราก แล้วปล่อยไว้จนดินแห้งจึงให้น้ำครั้งต่อไป แคคตัสต้องการแสงเพียง 70-80 เปอร์เซ็นต์ ก็พอ เพราะจะทำให้ต้นสมบูรณ์ เจริญเติบโตดี และทำให้สีสันของหนามและผิวแคคตัสสวยงามยิ่งขึ้น เมื่อเห็นต้นไม่งามให้ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 หรือ 14-14-14 ใส่ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง แต่พึงระวังอย่าให้เม็ดปุ๋ยไปสัมผัสกับต้น เท่านี้ก็จะช่วยให้ต้นแคคตัสของคุณงามสมใจ อาการต้นเน่าจะหมดไปเมื่อดินระบายน้ำได้ดี

 

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562