เผยผลงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 สุพรรณบุรี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวทั้งปี

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร ในอดีตใช้ชื่อว่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ตั้งอยู่บ้านดอนห้วยราบ หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 380 ไร่

ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2545 เป้าหมายเพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรทั้งในด้านการผลิตและการใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล การขยายเพิ่มปริมาณ การกระจายพันธุ์พืช สนับสนุนให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติให้ได้คุณภาพ ปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์การผลิตต้นพันธุ์ปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ต้นพืชที่ผลิตจะปลอดโรค ต้นพืชจะมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนต้นแม่ ต้นพืชมีขนาดสม่ำเสมอ เก็บเกี่ยวได้ครั้งละมากๆ หรือในเวลาเดียวกัน

คุณมงคล ถนนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

ในรอบปีที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ผลิตและอนุบาลต้นพันธุ์พืชเนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ด ได้แก่ ผลิตต้นพันธุ์พริก มะเขือ หน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์กล้วย จัดทำแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ไร่ แปลงพันธุ์มะขามเปรี้ยว จำนวน 5 ไร่ แปลงพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม จำนวน 10 ไร่ แปลงพันธุ์กล้วยน้ำว้ากาบขาว จำนวน 5 ไร่ แปลงกล้วยหอมทองและกล้วยไข่ จำนวน 3 ไร่ แปลงกล้วยเล็บมือนาง จำนวน 1 ไร่ แปลงพันธุ์มะนาว จำนวน 1 ไร่ ทำการศึกษารวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ หน้าวัว คล้า สับปะรดสี ชวนชม จัดทำแปลงทดสอบพันธุ์พืชไร่ เช่น ถั่วลิสง จำนวน 5 ไร่ ถั่วเขียว จำนวน 10 ไร่ ข้าวโพดหวาน จำนวน 5 ไร่ ข้าวโพด จำนวน 10 ไร่ ในปี 2561 ศูนย์ฯ ได้อบรมเกษตรกร จำนวน 2,800 ราย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกกล้วยพันธุ์ดีเพื่อการค้า หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืชเพื่อการค้า หลักสูตรรางจืดสมุนไพรล้างพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และหลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ด้านหน้าศูนย์ฯ ติดถนนใหญ่

คุณมงคล ถนนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 กล่าวว่า นอกเหนือจากงานโครงการประจำปีแล้ว ยังได้รับมอบหมายให้ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เทศกาลกุมภา สัญญารัก ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี มีการจดทะเบียนสมรสหมู่และพิธีสงฆ์ การหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ให้กับคู่บ่าวสาวที่มาร่วมจดทะเบียนสมรส ภายในงานมีการแจกของที่ระลึกด้วย เทศกาลกระบองเพชร ดอกไม้แห่งทะเลทราย ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน พบและถ่ายภาพพืชที่ต้องการน้ำน้อย หลากหลายสายพันธุ์ รูปร่างแปลกๆ ที่ทางศูนย์ฯ ได้สะสมและรวบรวมไว้ให้ประชาชนได้ชมและนำไปขยายพันธุ์เองได้

เทศกาลดอกบัวในสวนสวรรค์ ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน เทศกาลทุ่งกระเจียว สื่อรักวันแม่ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม ซึ่งกระเจียวหรือปทุมา เป็นพืชที่มีศักยภาพในการส่งออก อันดับ 2 รองจากกล้วยไม้ ภายในงานจะพบกับดอกกระเจียว มากกว่า 100,000 ต้น เทศกาลสับปะรดสีแฟนซี ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน-31 ตุลาคม จะได้พบกับสับปะรดสีพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศ สายพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายในศูนย์ฯ เทศกาลดอกเบญจมาศบาน

ระหว่าง วันที่ 1-15 ธันวาคม จะพบกับ ดอกเบญจมาศสีเหลือง เบญจมาศลูกผสมหลากหลายสี คุณมงคล ถนนแก้ว กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับปีนี้กิจกรรมบางประเภทอาจจะลดน้อยลงบ้าง เนื่องจากงบประมาณลดน้อยลง อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ ลดจำนวนลงมากกว่าทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามกำหนดการตลอดทั้งปี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (084) 412-4646, (089) 837-3277 หรือ E-mail:dopdto1@doae.to.th

บทความก่อนหน้านี้กรมหม่อนไหม เปิดตัวแอพพลิเคชั่น QSDS Service เตรียมพร้อมสู่เป็น “หม่อนไหมดิจิทัล (Digital Sericulture)”
บทความถัดไปศธ.ภาค9 ขับเคลื่อนแผนการศึกษาภาคตะวันออก