ชาวบ้านชนะเลิศกินมันแกวครึ่งโลใช้เวลา 4 นาที ในงานมันแกวเงินล้านเทศกาลปีใหม่ 2561 บรบือ มหาสารคาม

นายทองคำ พิลากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า ตามที่อำเภอบรบือได้จัดงานมันแกวเงินล้านเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมทั้งให้มีการแข่งขันกินมันแกวชิงแชมป์โลกนั้น ปรากฏว่า ผู้ชนะที่ 1 ได้แก่นายประเสริฐ บุญเผย ชาวบ้านโคกกลาง ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยกินมันแกวได้ครี่งกิโลกรัม ใช้เวลาไป 4 นาที

นายทองคำกล่าวว่า ปีการผลิต 2560/2561 อำเภอบรบือมีพื้นที่ปลูกมันแกว 2,700 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรส่วนหนึ่งขายเหมาไร่ละ 40,000-45,000 บาท…หากเกษตรกรขายได้ 40,000 บาทต่อไร่ มันแกวสร้างรายได้ให้ทั้งอำเภอ 108,000,000 บาท

“หากเกษตรกรขายยกแปลงมีคนมาเหมาขายกันไร่ละ 4-5 หมื่นบาท แต่หากขุดขายเองรายได้เพิ่มขึ้น อย่างขายปลีก กิโลกรัมหนึ่ง 12 บาท ปีนี้ราคามันแกวค่อนข้างสูง”นายทองคำกล่าว