ปลูก ‘กะหล่ำปลี’ อย่างไรให้ได้น้ำหนักดี ใบสวย เป็นที่ต้องการของตลาด

 

‘พี่อำนาจ’ เกษตรกร จ.นครราชสีมาที่ผันตัวมาปลูก #กะหล่ำปลีเสริมระหว่างร่องน้อยหน่าเพื่อเลี้ยงชีพ เนื่องจากใช้เวลาเพียง 2 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้มากถึง 5-6 ตัน/ไร่ นับว่าเป็นพืชที่มีความต้องการสูงในตลาด แถมดูแลง่ายและใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่สั้น

.

เทคนิคในการปลูกกะหล่ำปลีของพี่อำนาจคือ รดอย่างน้ำสม่ำเสมอ ดินต้องร่วนซุย และปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตคือธาตุอาหารที่อยู่ในดิน

.

หากมีธาตุอาหารเพียงพอ กะหล่ำปลีจะมี หัวใหญ่ ใบงาม น้ำหนักดี เป็นที่ต้องการของตลาด แถมขายได้กำไรงามอีกด้วย

.

.

#กะหล่ำปลี

#วิธีปลูกกะหล่ำปลี

#เสียงจริงเกษตรกรยารา

#ยารา

#เทคโนโลยีชาวบ้าน