เคล็ดลับปลูกยางพาราให้ได้น้ำยางเยอะ เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง แถมขายได้ราคาดี

เริ่มทำเกษตรตั้งแต่ยังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ปัจจุบันเป็นเจ้าของสวนยางพารากว่า 3,000 ไร่

.

‘เฮียอาท-สมชาย สมาน’ เกษตรกรยางพาราและพืชเศรษฐกิจ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ที่ใช้ปุ๋ยยารากับต้นยางพาราและพืชเศรษฐกิจในไร่กว่า 20 ปี

.

เคล็ดลับการดูแลยางพาราของเฮียอาทคือ แบ่งใส่ปุ๋ยต้นยางพารา 3-4 รอบ/ปี หากใส่ปุ๋ยถูกวิธีต้นยางจะแข็งแรง อุดมสมบูรณ์ พร้อมรับกับช่วงหน้าแล้งได้ โดยต้นยางพาราที่ใส่ปุ๋ยยารานั้น จะได้ผลผลิตน้ำยางสด 18 กก./ไร่/วัน หากนำไปขึ้นรูปแผ่นจะใส แห้งสนิท ยืดหยุ่นสูง ขายได้ราคาดี

.

“ปุ๋ยจะดีแค่ไหน แต่ถ้าใส่ไม่ถูกวิธียังไงก็ไม่ได้ผล ถ้าอยากประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร ต้องรู้เรื่องดิน เรื่องพันธุ์ เรื่องปุ๋ย เลือกปุ๋ยให้ถูก และใส่ปุ๋ยถูกวิธี ถึงจะมีกำไร นี่คือการทำเกษตรของผมจนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้”

.

#ยางพารา #เทคนิคปลูกยางพาราไม่กลัวแล้ง

#เสียงจริงเกษตรกรยารา #ยารา

#เทคโนโลยีชาวบ้าน