มะนาวเว่อหรือมะนาวยักษ์ พันธุ์ไม้โบราณของสระแก้ว ปลูกดูแลง่าย ลูกใหญ่ 9 ขีด (คลิป)