มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ สินค้าขายดี ตลาดยังต้องการ

น้ำมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ มีจุดเด่นคือ ความสะอาดบริสุทธิ์ มีวิตามินและเกลือแร่ การดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันหรือบ่อยๆ จะช่วยบำรุงสมองและสุขภาพให้แข็งแรง ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นอันดับ 1 ของโลก ประเทศที่ซื้อมากที่สุดคือประเทศจีน โดยเฉพาะสายพันธุ์ทางราชบุรี เป็นที่ต้องการของต่างประเทศมาก
ผศ.ประสงค์ ทองยงค์ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ บอกว่า แนวทางการปลูกมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ในเชิงการค้าคือ เลือกพื้นที่เหมาะสม คัดเลือกพันธุ์มะพร้าวที่ดี ปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาดี ใช้ปัจจัยการผลิตผสมผสานเพื่อลดต้นทุน จะได้มะพร้าวน้ำหอมคุณภาพเพื่อบริโภค และยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้นำไปเป็นทุนหมุนเวียน