สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.12 รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

สารคดีเสียงจากแผ่นดินตอนนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จากการวมกลุ่มผลิตเพื่อใช้เอง พัฒนาต่อยอดสู่แหล่งผลิตคุณภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #ปุ๋ยอินทรีย์ #ไร่ขิง #สามพราน #นครปฐม