สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep11 “ไร่ ณ ชายแดน” ต.ทับพริก อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว ต้นแบบวิสาหกิจเกษตรผสมผสาน สร้างอาชีพ และพัฒนาชุมชน

จากพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว คือ ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด มา 30 กว่าปี ไม่มีการปลูกพืชชนิดใด ถูกพลิกฟื้นโดยแกนนำเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกับชาวบ้าน ถอดองค์ความรู้ นำมาประยุกต์จากตัวเองก่อน จนปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือว่าเป็นอะคาเดมี่ของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่เข้ามาพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมของชุมชน
.
#ลลิดา #คำวิชัย #เกษตรกรรุ่นใหม่ # ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ #ทับพริก #อรัญประเทศ # สระแก้ว #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด