กันไก่น็อกตาย! ผู้เลี้ยงในศรีเชียงใหม่ ติดสปริงเกอร์-พัดลมในโรงเรือนให้ผ่อนคลาย ออกไข่ได้ดี

วันที่ 24 เมษายน 2560 จากอากาศที่ร้อนติดต่อกันหลายวัน ไม่ได้ส่งผลกระทบกับพืชผลการเกษตรเท่านั้น ยังส่งผลต่อไก่ไข่ที่เกษตรกรเลี้ยงในจังหวัดหนองคาย ที่มีกว่า 5 แสนตัว ทำให้มีไก่น็อกตายจากอากาศร้อนทุกวัน เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องหาวิธีคลายความร้อนให้กับไก่ที่เลี้ยง โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่ ที่เลี้ยงไก่ไข่จำนวน 14 ฟาร์ม ไก่ไข่กว่า 2 หมื่นตัว ได้คลายความร้อนให้กับไก่โดยติดตั้งระบบปริงเกอร์บนหลังคาโรงเรือนที่เลี้ยงไก่ไข่ เปิดในช่วงที่อากาศร้อน ซึ่งช่วงนี้ต้องเปิดทั้งวันคือตั้งแต่ 08.00 น.- 18.00 น. และถ้าวันไหนร้อนจัดก็เปิดยาวจนถึง 20.00 น. นอกจากนี้ยังได้นำพัดลมไปเปิดภายในโรงเรือนเพื่อให้ไล่อากาศร้อน และยังเปิดเพลงให้กับไก่เพื่อเป็นการผ่อนคลายอีกด้วย ส่งผลให้ไก่ที่เลี้ยงไม่น็อกตายจากอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ และยังอารมณ์ดี ออกไข่สูงถึงร้อยละ 96 อีกด้วย

นายอนันต์ สุวรรณสน อายุ 48 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ บ้านนาโพธิ์ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ บอกว่า ช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนจัด ตนได้ทำระบบสปริงเกอร์ที่หลังคาโรงเรือนที่เลี้ยงไก่ และเปิดพัดลมภายในโรงเรือน เพื่อเป็นการระบายความร้อนให้กับไก่ที่เลี้ยง เพราะไก่ร้อนมากจะทำให้ไก่น็อกตาย ออกไข่น้อยและฟองเล็ก ตอนแรกที่ทำเสียงเครื่องสูบน้ำค่อนข้างดังไก่ก็ตกใจบ้าง แต่สักพักไก่ก็จะชินไม่ตกใจ

ด้านนายศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร ปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนจัด จึงได้แนะนำให้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่ ได้มีการออกแนะนำวิธีการลดความร้อนภายในโรงเรือนที่เลี้ยงไก่ โดยการเปิดโล่งขึ้น ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อม ๆ กับแนะนำให้เกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา ได้ทำระบบสปริงเกอร์บนหลังคาโรงเรือน โดยใช้สูบน้ำขนาดเล็กสูบน้ำจากบ่อปลาขึ้นไปผ่านระบบสปริงเกอร์ฉีดพ่นบนหลังคาโรงเรือน และใช้พัดลมเปิดเพื่อเป็นการคลายร้อนภายในโรงเรือนอีกทางหนึ่งด้วย