พูนพนาฟาร์ม ปราจีนบุรี เลี้ยงไก่ปลอดยาประกันราคา ป้อนตลาดส่งออก

ไก่ เป็นสัตว์ที่คนนิยมกินกันทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเนื้อ หรือไข่ ก็สามารถนำมาทำอาหารเพื่อบริโภคได้ทั้งหมด แต่ไก่ในแต่ละที่ก็มีวิธีการเลี้ยงไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่เราจะคิดว่าคนเลี้ยงไก่จะใช้สารเร่งเนื้อ เพื่อให้ได้น้ำหนักที่ดีในการจำหน่าย แต่อย่างฟาร์มที่กำลังจะเล่าถึงนี้ เป็นฟาร์มที่มีการเลี้ยงไก่ในระบบปิดและปลอดยา

ภายในโรงเรือน

คุณทองพูน ปาประกอบ อายุ 73 ปี เจ้าของพูนพนาฟาร์ม…ฟาร์มไก่ปลอดยา ตั้งอยู่ที่ 85 หมู่ที่ 7 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิมมีอาชีพเป็นเกษตรกร ทำไร่ ทำนา มีความขยัน อดทน จึงได้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่เนื้อประกันราคากับเครือเบทาโกร

ปัจจุบัน เลี้ยงไก่มา 13 ปี มีพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด 17 ไร่ ทำเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ 3 โรงเรือน มี คุณสุชาวดี ปาประกอบ ลูกสาว กับ คุณไมตรี ลูกเขยเข้ามารับหน้าที่ดูแลเลี้ยงไก่ แต่ละโรงเรือนมีพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร เลี้ยงไก่ได้ 19,000-20,000 ตัว

จากซ้ายไปขวา คุณไมตรี คุณสุชาวดี คุณทองพูน คุณเกศินีย์ สกุลดี และ คุณกิตติคุณ กองแก้ว เจ้าหน้าที่ เครือเบทาโกร

คุณเกศินีย์ สกุลดี นักวิชาการส่งเสริมไก่ประกันราคา เครือเบทาโกร เล่าความเป็นมาของไก่ปลอดยาว่า ลุงทองพูน เริ่มเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ปี 2547 โดยนิสัยของลุง ถ้าไก่ไม่ป่วยจะไม่ให้ยาโดยไม่จำเป็น

ต่อมาในปี 2554 เบทาโกรได้ขยายการเลี้ยงไก่ปลอดยา AFC (Antibiotic Free Chicken) มายังเขตจังหวัดปราจีนบุรี คุณลุงจึงเปลี่ยนมาเลี้ยงไก่ปลอดยา เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าสำหรับลูกค้าส่งออกฮ่องกง

และในปี พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ S-Pure ของเครือเบทาโกร ได้รับการรับรอง “Raise without Antibiotics certified by NSF” เป็นรายแรกของโลก เป็นการรับรองระบบการเลี้ยง โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ จาก เอ็นเอสเอฟ (NSF International) องค์กรด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในฐานะหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และออกใบรับรองให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีของชาวบ้านเกษตรกรที่กล้าเปลี่ยนแปลงตนเองในการเลี้ยงไก่โดยไม่ใช้ยา เพิ่มความใส่ใจในการดูแลสัตว์เลี้ยง การจัดการที่ดี ทำให้มีรายได้เพิ่ม จากลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้ยา เพิ่มรายได้จากพรีเมี่ยมสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ไก่เนื้อที่เลี้ยงในโรงเรือน

ที่พูนพนาฟาร์ม จะมีการรับไก่ที่เครือเบทาโกรส่งมาให้เลี้ยงตั้งแต่ไก่มีอายุ 1 วัน ทางฟาร์มก็จัดเตรียมห้องกก เพื่อให้ความอบอุ่นลูกไก่ที่มาจากโรงฟัก ซึ่งใช้ระยะเวลากกประมาณ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ พันธุ์ที่จะนำมาเลี้ยงก็ขึ้นอยู่ที่โรงฟักของเครือเบทาโกรว่าจะได้พันธุ์อะไร แต่ที่ส่งมาจะมีสายพันธุ์หลักๆ คือ พันธุ์อาเบอร์เอเคอร์

ระบบอาหารของที่ฟาร์ม เป็นระบบ auto feed ให้อาหารอัตโนมัติ และโรงเรือนเป็นระบบปิด (Evaporative cooling system) ก่อนที่จะเข้าในพื้นที่เลี้ยงไก่ ต้องมีการอาบน้ำฆ่าเชื้อ และเปลี่ยนชุดแบบฟอร์มของฟาร์ม และปฏิบัติตัวตามระบบป้องกันโรค (Biosecurity)

ในเรื่องของอาหาร จะแบ่งเป็น 3 เบอร์ เบอร์แรก จะให้กิน 3% เบอร์ที่ 2 ให้ 5-6% และเบอร์ 3 ให้ 5-6% มีการให้แสงสว่างดังนี้ ชั่วโมงมืด 1 ชั่วโมง ในสัปดาห์แรก หลังจากนั้นจะปิด 6 ชั่วโมง พอช่วงใกล้จะจับ จะปิด 1 ชั่วโมง เพราะปกติไก่จะกินอาหารเวลาเปิดไฟ ถ้าปิดไฟ ไก่จะไม่กินอาหาร เพราะเป็นเวลานอน

พอเลี้ยงได้ครบตามกำหนดที่บริษัทแจ้ง และส่งไก่เข้าโรงเชือด บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ในเครือเบทาโกร ซึ่งอัตราแลกเนื้อ หรือ FCR ในรุ่นที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 1.64-1.66 หมายถึง ไก่กินอาหาร 1.64 กิโลกรัม จะได้น้ำหนักไก่ 1 กิโลกรัม  ในรอบการเลี้ยงที่ผ่านมา ไก่อายุ 39-40 วัน น้ำหนักเฉลี่ย 2.45 กิโลกรัม

ถือได้ว่า พูนพนาฟาร์ม ของคุณทองพูนเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ทันสมัยมากๆ เป็นไก่ปลอดยา โดยมีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเป็นผู้ดูแล ตอนนี้ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่กว่า 57,000 ตัว และเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของไก่ที่ฟาร์มในรอบการเลี้ยงที่ผ่านมา อยู่ที่ 2-3% เท่านั้น

ผลตอบแทน ในการประกันราคา ค่อนข้างดี เพราะเมื่อ 20-30 ปี ที่ผ่านมา ทางนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านเคยไปสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงไก่หลายๆ เจ้า ราคาไก่จะอยู่ที่ ตัวละประมาณ 2-3 บาท แต่ปัจจุบันนี้ ราคาประมาณ 15 บาท/ตัว แต่ราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับสัญญาซื้อขายไก่ประกันราคา ระหว่างเกษตรกรกับเครือเบทาโกร และไก่ที่เลี้ยงในพูนพนาฟาร์ม เป็นเนื้อไก่ที่ส่งออกไปประเทศฮ่องกง

คุณทองพูน ฝากถึงคนที่สนใจอาชีพเลี้ยงไก่ ถ้าหากมีเวลา หรือมีโอกาสที่จะทำ ก็เริ่มต้นได้เลย แต่อาจจะต้องใช้ทุนนิดหน่อย แลกกับความเหนื่อยบ้างบางช่วง แต่ก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

“ถ้ามีโอกาสเลี้ยงเลย เลี้ยงไก่เหนื่อยบ้างเป็นบางช่วง ช่วงดินฟ้าอากาศเปลี่ยนก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ แกลบรองพื้นเลี้ยง ซื้อมาตันละ 2.4 พันบาท เลี้ยงแล้วขาย ตันละ 200 บาท ส่วนหนึ่งใช้ใส่แปลงนาของตัวเอง โรงเรือนหนึ่งใช้ 8 ตัน” คุณทองพูน บอก

สำหรับคนที่สนใจอยากเลี้ยงไก่ คุณเกศินีย์ บอกว่า มีข้อพิจารณาตามข้อกำหนดของบริษัท เช่น มีที่ดินเป็นของตนเอง ผ่านการประชาพิจารณ์จากชุมชนแล้ว พื้นที่ห่างจากฟาร์มอื่นและโรงเชือด เป็นต้น

“การเปิดรับก็จะขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตของโรงเชือด มีการพิจารณาจากบริษัทในการรับเลือกเกษตรกรที่สนใจ เพื่อให้ได้ฟาร์มเลี้ยงที่ตรงตามมาตรฐาน” คุณเกศินีย์ บอก

ผู้สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Betagro Contact Center โทร. (02) 833-8333 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นี้ คุณทองพูน ปาประกอบ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ การเลี้ยงไก่ปลอดยาประกันราคา ในงานสัมมนา “ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน” ซึ่งจัดโดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ผู้สนใจรีบจองที่นั่งด่วน

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมืิ่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

………………………………สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ 📲– Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354