นักธุรกิจจีนแนะ ปลูกยางเข้าสู่ยุค 4.0 ช่วยเกษตรกรไทยเท่าทันอีคอมเมิร์ซ

4 ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นประจักษ์แล้วว่า บึงกาฬเป็นเมืองหลวงของยางพาราของภาคอีสาน แสดงให้เห็นว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีทิศทางการทำสวนยางเป็นอย่างไร โดยเฉพาะการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น หมอนยาง การทำสนามฟุตซอล ตุ๊กตา แผ่นปูพื้น เป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางสามารถดำเนินการได้ ซึ่งในพื้นที่บึงกาฬมีวัตถุดิบมหาศาล พร้อมทั้งมีความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านวิชาการเข้ามาร่วมกันหาแนวทางวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการก้าวสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ซึ่งจะเน้นให้การทำสวนยางพารามีความพัฒนายิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ การผลิตยางอัดแท่งจากยางก้อนถ้วย เปิดช่องทางออนไลน์ให้ค้าขายได้โดยตรง ไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง

คุณเฉิน หู้เซิง

คุณเฉิน หู้เซิง (โทนี่ เฉิน) ผู้อำนวยการ ฝ่ายประเทศไทย บริษัท รับเบอร์ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด ประเทศจีน กล่าวว่า งานยางพาราและกาชาดบึงกาฬ เป็นเหมือนวันตรุษจีนยางพารา เป็นงานที่บริษัท รับเบอร์ วัลเล่ย์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทผู้ประกอบการจากประเทศจีน พลาดไม่ได้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วยเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้เชิญชาวจีนจากหลายบริษัท เช่น Qingdao CIHevea Precision Engineering Science and Technology Ltd. นำเครื่องกรีดยางอัตโนมัติรุ่นที่ 14 เป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุด เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องแรงงานขาดแคลน ซึ่งในขณะนี้ รวมถึงบริษัท Shanghai Huayi Group Co.,Ltd เป็นบริษัทผลิตยางรถยนต์จากเซี่ยงไฮ้

ขณะนี้การค้าการลงทุนยางพารากำลังคึกคัก ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์ ถือได้ว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ เพื่อให้กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้รับกำไรสูงที่สุด เนื่องจากตัดพ่อค้าคนกลางออกไป ซึ่งงานยางบึงกาฬครั้งนี้ ผู้ปลูกและผู้ผลิตจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดในช่องทางดังกล่าว

คุณเฉิน หู้เซิง ยังกล่าวต่ออีกว่า ในเรื่องของการซื้อขายในยุคปัจจุบันนี้ การซื้อขายออนไลน์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการนำมาใช้กับเรื่องของยางพารา เพราะเมื่อเกษตรกรได้มีเครื่องกรีดยางอัตโนมัติใช้มากขึ้น ก็จะสามารถคำนวณในเรื่องผลผลิตออกมาได้อย่างชัดเจน จึงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสามารถส่งข้อมูลให้กับโรงงานรับซื้อได้โดยตรง

“ปีนี้ยังมีโครงการอีคอมเมิร์ซ เพื่อซื้อขายยางพาราผ่านระบบออนไลน์ เป็นอาลีบาบารับเบอร์ ที่สามารถซื้อขายและส่งข้อมูลเรื่องราคาระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยางพาราในต่างประเทศได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้” คุณเฉิน หู้เซิง กล่าว

เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ

สำหรับภายในงานยางพาราบึงกาฬในครั้งนี้ คุณเฉิน หู้เซิง บอกว่า ได้นำเครื่องกรีดยางอัตโนมัติมาโชว์ภายในงานด้วย ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตมาถึงรุ่นที่ 14 แล้ว จึงเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ สามารถที่จะควบคุมแบบไร้สายได้โดยใช้รีโมต การทำงานค่อนข้างที่จะว่องไว เครื่องยังกันน้ำและป้องกันแมลงได้อีกด้วย

“เมื่อใช้เครื่องกรีดยาง จะเห็นได้ว่าสามารถให้ระดับการผลิตสูงขึ้นถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ต่อต้น เมื่อกรีดในช่วงเวลาที่ปกติ และที่สำคัญเครื่องตัวนี้สามารถลิงก์กับระบบอีคอมเมิร์ซ ทำให้สามารถคำนวณเรื่องผลผลิตได้เลย ว่ามีผลผลิตกี่ตันต่อสวน จึงทำให้เกษตรกรมีข้อมูลไปหาปลายน้ำคือโรงงานการผลิต แล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปที่ประเทศจีนที่ต้องการจะซื้อยางพารา เขาก็จะสามาถคำนวณการซื้อขายได้ ก็จะทำให้ทุกเรื่องที่ทำมันง่ายขึ้นในทางปฏิบัติ” คุณเฉิน หู้เซิง กล่าว

อาจเรียกได้ว่าเครื่องกรีดยางอัตโนมัติจะเป็นทางออกให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา ซึ่งในอนาคตปัญหาเรื่องแรงงานขาดแคลนอาจเป็นปัญหาสำคัญ จึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการทำสวน ดังนั้น การก้าวทันโลกเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอล 4.0 จะเป็นการมั่นใจได้ว่าเกษตรกรไทยจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซึ่ง คุณเฉิน หู้เซิง บอกว่า เครื่องนี้ถือว่าเป็นทางออกที่จะช่วยเกษตรกรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตผลที่ได้ก็จะเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญขายผลผลิตให้กับโรงงานได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ดังนั้น การเข้าสู่ยุคดิจิตอลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ