“ตลาดอิ่มใจ@ตราด” แลนด์มาร์กจุดเช็กอินแห่งใหม่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 จังหวัดตราด โดย คุณภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย “ตลาดอิ่มใจ@ตราด” ครั้งที่ 1 โดย คุณวินัย ขยันยิ่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาการเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด คุณบุญญรักษ์ บุญญาธิการ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และตลาดอิ่มใจ@ตราด นี้ ต่อไปจะเปิดเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดตราด

คุณวินัย ขยันยิ่ง

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ จุดเช็กอินตราดไม่ใช่มีแค่เกาะ

คุณภิญโญ เล่าถึงที่มาของ ตลาดอิ่มใจ@ตราด ว่าสืบเนื่องจากนโยบายของจังหวัดที่มุ่งเสริมสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดตราด โดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพและคุณค่าพืชที่สำคัญด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งเสริมการบริหารจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคและจำหน่าย เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในอนาคต และชาวจังหวัดตราด นักท่องเที่ยวจะได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษ จังหวัดตราดจึงร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เปิด “ตลาดอิ่มใจ@ตราด” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์และพืชปลอดภัยของจังหวัดตราด ให้ผู้บริโภคได้ซื้อ-ขายกับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ในการเปิดตลาดครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ภายในงานมีมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านมาจำหน่ายกันอย่างคึกคัก และมีการแสดงประเพณีพื้นบ้านเพลง “สงฟางหรือโหงฟาง” จาก อบต.ตะกาง อำเภอเมืองตราด ที่ คุณอภิเดช บุญล้อม นายก อบต.ตะกาง สืบสานอนุรักษ์ไว้มาสร้างสีสัน ต่อไปตลาดอิ่มใจ@ตราดจะเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ โดยจะมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้ำ แล่นใบ พายซัพบอร์ดให้บริการ และจัดอีเว้นต์ต่างๆ เป็นระยะๆ

คุณภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

“จังหวัดตราดจะสร้างศูนย์การเรียนรู้เรือนจำเขาระกำเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่บนฝั่ง เป็นจุดเช็กอิน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาท่องเที่ยวก่อนหรือหลังจากเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ เพราะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 15 กิโลเมตร เดินทางสะดวก สถานที่มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดี ติดภูเขา อ่างเก็บน้ำ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากเป็นสถานที่ศึกษาดูงานแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อน ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เหมาะเล่นกีฬาทางน้ำ หรือพายเรือไปไหว้พระกลางน้ำ เมื่อมีตลาดอิ่มใจ@ตราด จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากชุมชนจะช่วยสร้างสีสันความคึกคักมากขึ้น ในสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เป็นการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอล เว้นระยะห่างได้สบายๆ เพราะพื้นที่ท่องเที่ยวถึง 700-800ไร่” คุณภิญโญ กล่าว

บรรยากาศผู้ร่วมงานพิธีเปิด คุณศักดินัย นุ่มหนู (ซ้าย) ส.ส. จังหวัดตราด

ตลาดเกษตรอินทรีย์ แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ยุคนิวนอร์มอล

คุณวินัย กล่าวว่า ตลาดอิ่มใจ@ตราด จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในวิถีนิวนอร์มอล 2. สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวจังหวัดตราด ได้จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และ 3. ประชาสัมพันธ์ ตลาดอิ่มใจ@ตราด ให้เป็นที่รู้จักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในตัวจังหวัดตราด นอกเหนือจากการท่องเที่ยวตามเกาะและชายฝั่งทะเล ซึ่งตลาดอิ่มใจ@ตราดนี้ ผู้บริโภคที่เป็นชาวจังหวัดตราดหรือนักท่องเที่ยวจะได้ซื้อสินค้ากับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยตรง ในการเปิดตลาดครั้งแรกบรรยากาศคึกคัก มีร้านมาจำหน่าย ประมาณ 45-50 ร้าน ทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ พืชผัก อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนต่างๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตราด และสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดตราด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน  

ตลาดอิ่มใจ@ตราด จะเป็นแหล่ง ชิม ช็อป แชร์ ของนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพลิดเพลินกับการให้อาหารสัตว์ ชมไม้ดอกไม้ประดับ วิวภูเขาริมอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ ผลิตภัณฑ์น่าซื้อแนวคิดตลาดอินทรีย์วิถีรักษ์โลกจากชุมชนต่างๆ เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ ลดการใช้โฟม พลาสติก เป็นแหล่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดตราดอีกแห่งหนึ่ง” คุณวินัย กล่าว

คุณวีรสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดตราด นำเสนออาหารไก่พื้นเมืองภูมิปัญญาพื้นบ้าน

บรรยากาศท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอล
ที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ

คุณบุญญรักษ์ กล่าวว่า เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเรือนจำดีเด่น ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีโครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยปัจจุบันเรือนจำชั่วคราวเขาระกำแห่งนี้ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอีกแห่งของจังหวัดตราด เมื่อคุณภิญโญ มีนโยบายสร้างเกษตรปลอดภัย สู่เกษตรอินทรีย์ เปิด “ตลาดอิ่มใจ@ตราด” วันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวได้เข้าชิม ช็อป แชร์ : ให้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นแลนด์มาร์กบนฝั่ง การเปิดตลาดครั้งที่ 1 ระยะเวลา 2 วัน ได้รับการตอบรับดีมาก รถรางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดที่ คุณวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด ส่งมาให้บริการ 4 คัน รับ-ส่ง ผู้ใช้บริการเต็มทุกคันตลอดวัน จำนวนมีผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยววันละประมาณ 4,000 คน มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดประมาณ 700,000 บาท

คุณวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด

“ปี 2563 มีจำนวนผู้เข้ามาศึกษาดูงานและท่องเที่ยว 108,090 คน ยกเว้นในช่วงโควิด-19 รอบแรก เดือนเมษายน พฤษภาคมปิดไป รายได้จากจำหน่ายผลผลิตการเกษตร การแปรรูปน้ำหม่อนไหมและร้านกาแฟ 5,095,444 บาท หลังจากแบ่งรายได้ให้ผู้ต้องขังแล้ว สามารถใช้งบนี้บริหารจัดการศูนย์ได้เอง มั่นใจว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เหมาะกับสถานการณ์ที่เรายังต้องอยู่กับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย พื้นที่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 700 ไร่ คิดพื้นที่เว้นระยะห่าง (New Normal) 1.5-2.00 เมตร จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึงวันละ 1,500-2,000 คน ร้านอาหาร 39-42 คน แพกลางน้ำจุดเช็กอิน 8-10 คน” คุณบุญญรักษ์ กล่าว

 

เสียงตอบรับดีมากจากเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

คุณพรทิพย์ ธนะประสพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ร้านค้าที่เข้าร่วมงานตลาดอิ่มใจ@ตราด เล่าว่า กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมวันเปิดตลาดอิ่มใจ@ตราด ต่างพึงพอใจ เพราะปี 2563 เผชิญภาวะโควิด-19 เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงรายได้ลดลง เมื่อมีการเปิดตลาดอิ่มใจ@ตราด ทำประชาสัมพันธ์ให้มีคนมาเที่ยว กลุ่มเกษตรกรที่มาออกบู๊ธ ขายสินค้ามีรายได้กันมากขึ้น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตนเองเป็นกลุ่มใหญ่ มีสมาชิกจัดทำผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น กลุ่มสมุนไพร ผ้ามัดย้อม อาหารสมุนไพร ขยะรีไซเคิล และการท่องเที่ยวชุมชน เห็นว่า การมาร่วมออกบู๊ธครั้งนี้ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น จากที่เคยรู้จักแต่ในโซเชียล ทำให้ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก เข้าถึงได้ง่าย สามารถทำตลาดได้ในระยะยาว ยอดจำหน่ายในตลาดอิ่มใจ@ตราด ประมาณ 10,000 บาท มากกว่าที่ขายปกติ ที่น่าจะได้แค่หลักพันบาทตอนนี้มีลูกค้าน้อยมาก

ทีมงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง

“ผ้ามัดย้อมธรรมชาติมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้วัสดุธรรมชาติ ดอกไม้ ใบไม้ 7-8 ชนิด ย้อมสีหลากหลาย เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด เพราะผลิตภัณฑ์มีทั้งเสื้อยืด ผ้าพันคอ กระเป๋าผ้า รวมทั้งทริปท่องเที่ยวที่เริ่มเป็นที่รู้จัก ทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมาเรียนรู้ทำผ้ามัดย้อม น่าเสียดายตอนนี้มีสถานการณ์โควิด-19 รอบ 2 หลังเปิดตลาดครั้งแรก ต้องปิดชั่วคราวก่อน  ทางกลุ่มเองได้ผลกระทบจากการทำของสต๊อกไว้ขายทุกเสาร์-อาทิตย์ รอให้ตลาดอิ่มใจ@ตราด กลับมาเปิดจะไปออกบู๊ธอีกแน่นอน” คุณพรทิพย์ กล่าว

หากสถานการณ์โควิด-19 รอบ 2 คลี่คลายลง คงต้องปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) อย่าลืม ชิม ช็อป แชร์ “ตลาดอิ่มใจ@ตราด” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ สอบถามล่วงหน้า โทร. (098) 260-5015

ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อาหารสด หอยนางรม
สำนักงานพัฒนาที่ดินแจกปุ๋ยฟรีในงาน
บทความก่อนหน้านี้“ซีแพค” ผนึกกำลัง “สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)” เปิดจุดรับซื้อใบอ้อย เสริมรายได้เกษตรกร ลดปัญหา PM 2.5
บทความถัดไปเขาใหญ่ชูจุดขายใหม่ “ท่องเที่ยวเชิงอาหาร” หลัง CP Fresh ปากช่อง ตอบโจทย์วัตถุดิบยั่งยืน