บุญต่อบุญ! ‘พระพบโชค’ วัดห้วยปลากั้งช่วยเกษตรกรซื้อสับปะรดกว่า 10 ตัน แจกชาวบ้าน

เมื่อวันที่่ 27 มิถุนายน พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย นำสับปะรดมาแจกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณสี่แยกถนนบรรพปราการ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยมี เจ้าหน้าที่จากวัดห้วยปลากั้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณะภัยเชียงราย และเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงรายเชียงราย ได้ช่วยกันนำสับปะรดที่ใส่บรรทุกมากับรถของเกษตรกรนำมาบรรจุใส่ถุง ก่อนจะนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้นำไปรับประทานกับแบบฟรีๆไม่เสียเงิน
โดยการแจกสับปะรดให้กับประชาชนในครั้งนี้ถือเป็นโครงการของพระอาจารย์พบโชค ติสะสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังพบว่าราคาของสับปะรดมีราคาตกต่ำ และไม่มีตลาดที่รองรับอย่างเพียงพอ

ทางพระอาจารย์พบโชคจึงได้ให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยการรับซื้อสับปะรดมาแจกให้กับประชาชน ซึ่งครั้งนี้ทางพระอาจารย์พบโชคได้รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรที่นำสับปะรดใส่มาเต็มรถกระบะจำนวน 15 คัน

ซึ่งพระอาจารย์พบโชคได้รับซื้อในราคาเหมา คันรถละ 2,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนต่อไปได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าสับปะรดที่ทางพระอาจารย์พบโชคได้รับซื้อไว้ในครั้งนี้จะมีปริมาณไม่น้อยกว่า 10 ตัน หรือ 10,000 กิโลกรัม และเงินที่นำมาซื้อนั้นมาจาก เงินทำบุญของผู้ใจบุญกับวัดห้วยปลากั้ง ถือว่าเป็นการนำบุญมาต่อบุญ