ซีพีเอฟคว้ารางวัลส่งออกเยี่ยม

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ในปีนี้ซีพีเอฟได้รับ 2 รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ในสาขาผู้ส่งออกสินค้าไทยที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเอง แบรนด์ ซีพี (Best Thai Brand Award) ขณะที่บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยโรงงานผลิตอาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) เป็นผลมาจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดนวัตกรรมอาหารตอบโจทย์ความต้องการอาหารปลอดภัยของโลกและส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างกว้างขวางด้วยมาตรฐานสากล ตลอดจนมีกระบวนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงาน ส่งผลให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์เลี้ยง

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน