ธปท. ชี้เมกะเทรนด์เที่ยวเชียงใหม่ กลุ่ม FIT จีนฮิตทัวร์วัด-จิบกาแฟ

แบงก์ชาติเผยแนวโน้มเมกะเทรนด์ นักท่องเที่ยว “จีน” ยังฮอตเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ ตัวเลขพุ่ง 8.8 ล้านคน กลุ่ม FIT มาแรง นิยมทำธุรกรรมจองห้องพักและทัวร์ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น “เชียงใหม่” เป็นเมืองเป้าหมายหลัก ฮิตเที่ยววัด-โบราณสถาน ถนนคนเดิน ร้านกาแฟ แนะคนท้องถิ่นปรับตัวให้ความสำคัญเรื่องอัธยาศัยไมตรีและราคาที่สมเหตุสมผล

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เศรษฐกิจในภาพรวมของปีนี้ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มและทิศทางที่ดีมาก และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT (Free and Independent Traveler) หรือนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางเป็นกลุ่มด้วยตัวเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนมีบทบาทมากที่สุดและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยนักท่องเที่ยวจีนมีการกระจายตัวออกสู่เมืองท่องเที่ยวหลักมากขึ้น นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร โดยมีสายการบินจากประเทศจีนเปิดเที่ยวบินตรงมายังจังหวัดท่องเที่ยวหลักหลายจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่

ดร.รวิสม์ประภา รักเผ่าพันธุ์ เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวของโลก (Tourism Megatrends) ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศอาจได้รับผลกระทบ ซึ่งจากการศึกษาเรื่อง Tourism Megatrends :โอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว พบว่า Business Models ของธุรกิจท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้

ขณะที่ Tourism Megatrends ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ สังคมผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวชาวจีน การทำธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ เศรษฐกิจแบ่งปัน และกระแส Metasearch ส่งผลต่อธุรกิจท่องเที่ยวแต่ละประเภทต่างกัน แต่ Tourism Megatrends สองประการ (นักท่องเที่ยวชาวจีน และการทำธุรกรรมท่องเที่ยวออนไลน์) ส่งผล

กระทบสูงต่อธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภทที่ศึกษา เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้บริการการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเทรนด์ที่เกิดขึ้นนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวแบบเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ทราเวิล เอเยนซี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ พบว่านักท่องเที่ยวจีนเป็น Tourism Megatrends ที่มีบทบาทสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย ขณะที่โปรไฟล์ของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทยเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางมาจากภาคตะวันออกของจีนสัดส่วนราว 47% อาทิ จากเมืองปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้และกว่างโจว ซึ่งเป็นกลุ่มกำลังซื้อสูง แต่นับจากปี 2559 เป็นต้นมา ปรากฏการณ์ของนักท่องเที่ยวจีนยังเพิ่มสูงขึ้นแบบต่อเนื่อง มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึงกว่า 8.8 ล้านคนต่อปี รายได้เกิดขึ้นกว่า 4.6 แสนล้านบาทต่อปี มีการใช้จ่ายเฉลี่ย 6 พันบาทต่อคนต่อวัน

แห่เที่ยวเชียงใหม่ – นักท่องเที่ยวกลุ่มอิสระ (FIT) จากประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนมากขึ้น อาทิ เมืองเฉินตูและฉงชิ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับล่างหรือระดับต่ำ ซึ่งมีจำนวนที่เดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นถึง 26%

ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ถนนคนเดิน กิจกรรมสถานบันเทิงยามค่ำคืน ร้านกาแฟ และอัธยาศัยของคนท้องถิ่น เป็นเงื่อนไขสำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มอิสระ (FIT) คาดหวังว่าต้องมีเมื่อมาเที่ยวเชียงใหม่

ส่วนวัด โบราณสถาน ร้านอาหาร ร้านค้าสำหรับช็อปปิ้ง ราคาที่สมเหตุสมผล และการคมนาคม มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความพึงพอใจรวมของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มอิสระ สำหรับบรรยากาศภายในตัวเมืองเชียงใหม่ ความสะอาดและความปลอดภัย สถานที่พักแรมและสปา นวด เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มอิสระ