มิตรผล รับรางวัลบริษัทที่มีการส่งเสริมการดูแลชุมชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ปี 2560

นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน (กลาง) และ นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (ที่สองจากซ้าย) รับรางวัลบริษัทที่มีการส่งเสริมการดูแลชุมชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ปี 2560 (Community Care Company of the Year 2017) ในงานมอบรางวัล องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย (Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2017: ACES Awards 2017) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สิงคโปร์

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล เพื่อยกย่องความสำเร็จของบริษัทฯ ในการจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนโดยสอดรับกับนโยบายและการดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้ปรัชญา “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ”