ปลาดุกร้าสมุนไพร สูตร“เงาะป่าซาไก” ไม่มีสารเจือปน มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย เป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกของประเทศไทย

คุณเพียงเพ็ญ คงแสง ประธานกลุ่มแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพร เงาะป่าซาไก เลขที่ 241 หมู่ที่ 1 บ้านชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ชาวบ้านในชุมชนได้รวมตัวกันผลิต “ปลาดุกร้าสมุนไพรชุมพล เงาะป่าซาไก ” ปรากฎว่า ได้การตอบรับที่ดี สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี 

มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ ในแต่ละวันจะมีคำสั่งซื้อ สั่งจอง มาจากกรุงเทพฯ มหาสารคาม กาญจนบุรี นนทบุรี และจังหวัดหนองคาย ฯลฯ และทางภาคใต้ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง บางส่วนสั่งจองเพื่อเข้าห้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่หลายแห่งด้วยกัน โดยทำการแปรรูปปลาโดยพลังงานแสงอาทิตย์ตากปลา จะได้ปลาที่มีคุณภาพมาก

“เนืื่องจากสินค้าของชุมชนได้รับการตอบรับที่ดีมากจากตลาด ทำให้สมาชิกและคนในพื้นที่มีงานทำ มีผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้ได้พิเศษเดือนละ 1,500-2,000 บาท”

คุณเพียงเพ็ญ ได้บอกเล่าถึงที่มาของอาชีพแปรรูปปลาว่า เดิมนั้นได้รับคำแนะนำจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จึงได้รวบรวมสมาชิกในหมู่บ้านประมาณ 20 คน จัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ เมื่อกลางปี 2559 ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ลงมติที่จะแปรรูปปลาดุกร้าสมุนไพรเงาะป่าซาไก

ดังนั้น ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ได้ทำการส่งตัวแทนกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมการผลิตปลาดุกร้า พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ และต่อมายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจากกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นำมาสร้างโรงตากเพิ่มขึ้นอีก 1 โรง นอกจากนั้น ได้จัดสร้างอาคารและจัดซื้อเครื่องซีนถุง

การแปรรูปปลาดุกร้าสูตรสมุนไพรของกลุ่ม จะใช้ปลาดุกบิ๊กอุย รับซื้อปลาจากสมาชิก เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีรายได้เสริม นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งจะรับซื้อจากตลาดทั่วไป จะเลือกซื้อปลาดุกที่เลี้ยงจากบ่อดิน ปลาจะเนื้อนุ่ม รสชาติอร่อย

สำหรับวิธีการผลิต จะนำปลาดุกสดประมาณ 50 กิโลกรัม แล้วนำมาแปรรูปเป็นปลาดุกร้า ได้ประมาณ 16 กิโลกรัม โดยจำหน่ายราคา 250 บาท/กิโลกรัม ในแต่ละเดือนสามารถขายปลาดุกร้าได้กว่า 50,000 บาท มีกำไรประมาณ 10,000 บาท

“ปลาดุกร้าสมุนไพรเงาะป่าซาไก ผู้บริโภคเพราะนอกจากจะได้รับโปรตีนจากเนื้อปลาแล้ว ยังได้รับสมุนไพรอีกด้วย เป็นปลาดุกร้าไม่มีสารเจือปน เป็นสูตรเฉพาะของเงาะป่าซาไก มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย และถือว่าเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกของประเทศไทย”