กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปลื้มเครือข่ายกระจายสินค้าผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ กทม. ประสบความสำเร็จ ใช้แอปพลิเคชั่น Line เป็นสื่อกลางนำเสนอสินค้าและรับออเดอร์ได้รวดเร็วทันใจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปลื้มเครือข่ายกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพฯ ประสบผลสำเร็จ หลังผุดไอเดียใช้แอปพลิเคชั่น Line เป็นสื่อกลางให้สหกรณ์ผู้ผลิตต้นทางนำเสนอสินค้ากับเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ กทม. หลังทดสอบระบายผลผลิตเงาะ มังคุด จากสหกรณ์ภาคใต้และผลผลิตลำไยจากสหกรณ์ภาคเหนือ ยืนยันไลน์ตลาดสินค้าสหกรณ์ ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี ซื้อง่ายขายคล่อง ได้รับสินค้ารวดเร็วทันใจ เน้นย้ำสหกรณ์ผลิตสินค้าคุณภาพ จะสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภค พร้อมต่อยอดให้มีการขายสินค้าหลากหลายชนิด เชิญชวนสหกรณ์ที่สนใจนำเสนอสินค้าเข้ามาขายอย่างต่อเนื่อง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงการสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าจากสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดต่างๆ ไปสู่ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อขยายช่องทางตลาดสินค้าสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตและร่วมกันคิดแบบเครือข่ายสหกรณ์ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ และนำแอปพลิเคชั่น Line เป็นสื่อกลางให้สหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าหลากหลายประเภท เช่น กาแฟ นมพร้อมดื่ม ผัก ผลไม้ สมุนไพร หมอนยางพารา และสินค้าแปรรูปต่างๆ ได้นำเสนอสินค้าให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งล่าสุดได้ทดลองใช้ช่องทางดังกล่าวในการช่วยระบายผลไม้ เช่น มังคุด เงาะ ลองกอง จากสหกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ และผลผลิตลำไย จากสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อบรรจุลงกล่องขนาด 5-10 กิโลกรัม กระจายไปยังจุดจำหน่ายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 30 แห่ง เช่น กรมศุลกากร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง การเคหะแห่งชาติ ธนาคารไทยพานิชย์ ทีโอที กรมส่งเสริมสหกรณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ตลาดหลักทรัพย์ กรมป่าไม้ การทางพิเศษ เป็นต้น

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดแอปพลิเคชั่น Line ตลาดสินค้าสหกรณ์ กทม. กระแสตอบรับจากลูกค้าดีมาก มียอดสั่งซื้อสินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และช่วยกระจายข่าวบอกต่อกัน ทำให้ตลาดไปได้ไกลและเปิดกว้างขึ้น ทำให้สามารถกระจายสินค้าให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ หมดอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยขยายตลาดสินค้าของสหกรณ์ สหกรณ์ต้นทางในฐานะผู้ผลิตต้องควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก ซึ่งจะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำอีกในครั้งต่อๆ ไป และทุกครั้งที่จะขอความร่วมมือในการช่วยระบายสินค้าจากสหกรณ์ต่างๆ ก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปได้มีข้อตกลงกับทางสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้า หากจะนำเสนอขายสินค้าต้องคัดเฉพาะเกรดพรีเมี่ยม และรับประกันความเสียหายของสินค้าที่จัดส่งให้กับลูกค้าด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

ด้าน นางสาวสุภาภรณ์ อินค้า หัวหน้าสำนักการตลาดสินค้าสหกรณ์และอีคอมเมิร์ซ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการดังกล่าวยืนยันว่า การกระจายสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Line ตลาดสินค้าสหกรณ์ กทม. ถือว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี มีลูกค้าสั่งซื้อที่แน่นอน ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาตลาดเพื่อนำสินค้าไปวางขาย และยังลดความเสี่ยงสินค้าเน่าเสียหรือเสียหาย เนื่องจากทางชุมนุมสหกรณ์ฯ สามารถกระจายสินค้าได้รวดเร็วภายใน 1 วัน ลูกค้าได้รับสินค้าที่สดใหม่ และไม่ต้องเสียเวลาไปเดินเลือกซื้อที่ตลาด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มทำโครงการกระจายสินค้าผ่านชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ ถือว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะสามารถช่วยกระจายผลผลิตการเกษตรออกนอกพื้นที่ได้รวดเร็ว ไม่เกิดการกระจุกตัว ส่งผลทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น และกระตุ้นให้ตลาดสินค้าของสหกรณ์ขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อ ทางชุมนุมสหกรณ์ฯ จะสอบถามความต้องการของสหกรณ์ในพื้นที่ กทม. ว่ามีความต้องการสินค้าชนิดใด จากนั้นจะติดต่อไปยังสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าว่ามีสินค้าพร้อมส่งหรือไม่ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่ง ก็จะเปิดให้ลูกค้าสั่งจองทาง Line ซึ่งใช้เวลาไม่นานก็มียอดสั่งซื้อเข้ามาจนสินค้าหมด เมื่อสินค้าสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆ ส่งมาที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ก็จะทำแผนจัดส่งสินค้ากระจายไปตามจุดต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มลูกค้าอยู่หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ทำให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาประจำทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะต่อยอดต่อไป โดยจะทำปฏิทินฤดูกาลผลผลิตแต่ละชนิดจะออกสู่ตลาด เพื่อให้สามารถวางแผนในการกระจายสินค้าสู่เครือข่ายสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และจะไม่เน้นขายสินค้าเฉพาะช่วงที่ผลผลิตล้นตลาดหรือราคาตกต่ำเท่านั้น เพราะประเทศไทยมีผลไม้ออกในทุกฤดูกาล จึงอยากจะให้ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม ซึ่งจะต้องสั่งซื้อจากสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าเหล่านั้นโดยตรง นอกจากนี้ อยากเชิญชวนสหกรณ์ที่สนใจจะนำเสนอขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Line ตลาดสินค้าสหกรณ์ กทม. สามารถติดต่อชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4590