กาแฟทุเรียนหอมกรุ่น รสชาติหวานมัน หนึ่งเดียวจากเมืองศรีสะเกษ

หอมทั้งกลิ่นกาแฟและหอมทั้งกลิ่นทุเรียนเมื่อดื่มเป็นแบบกาแฟร้อนหรือดื่มเป็นแบบกาแฟเย็น มันเป็นกาแฟทุเรียนสูตรใหม่และรสชาติใหม่ที่ได้มาจากความอยากรู้อยากลองเปลี่ยนให้เกิดขึ้นในยุค 4.0 นี้ อีกทั้งเมื่อครั้งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ดื่มกาแฟทุเรียนแล้วบอกว่ารสชาติแปลกอร่อยดี ลูกค้าอื่นน่าจะมีโอกาสได้ดื่มบ้าง และด้านหนึ่งจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นแหล่งปลูกทุเรียนคุณภาพอยู่หลายพันธุ์ และทุเรียนคุณภาพดีแต่ตกเกรดขายไม่ได้ราคาได้เป็นปัญหาของชาวสวน จึงได้เข้าไปซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง

คุณอนุวัฒน์ คำล้าน นวส.ชำนาญการ ส่งเสริมการปลูกทุเรียนและการนำมาแปรรูป

คุณอนุวัฒน์ คำล้าน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เล่าให้ฟังว่า ตามการสำรวจของนักธรณีวิทยาที่มีข้อมูลยืนยันได้ว่าสภาพพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีภูมิประเทศที่เคยเป็นภูเขาไฟเก่ามาแต่ในอดีต จึงทำให้ดินในพื้นที่บริเวณนั้นมีแร่ธาตุเหล็กและกำมะถัน เป็นแร่ธาตุที่เหมาะสมสำหรับปลูกทุเรียนได้รสชาติแตกต่างจากการปลูกทุเรียนในพื้นที่อื่น

การพัฒนาการผลิต นักวิชาการสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกและผลิตทุเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาไฟเก่า ปลูกและผลิตทุเรียนในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อให้ได้ทุเรียนดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตเพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย ตัวคิว (Q) สิ่งบ่งชี้ว่าเป็นทุเรียนคุณภาพดีได้มาตรฐาน

เนื้อทุเรียนภูเขาไฟสีเหลืองทองจะมีให้บริโภคในฤดูกาลเท่านั้น

พันธุ์ทุเรียนที่เกษตรกรปลูก ได้แก่ หมอนทอง พวงมณี ชะนีไข่ หรือพันธุ์ก้านยาว มีพื้นที่ปลูก 2,485 ไร่ เกษตรกร 496 ครัวเรือน สำหรับแหล่งปลูกและผลิตทุเรียนได้ดีมีคุณภาพอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ศรีรัตนะ ขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์

การแปรรูป ได้ส่งเสริมให้นำทุเรียนคุณภาพดีแต่ขายไม่ได้ราคา ด้วยการนำมาแปรรูปเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิต หรือขายให้ผู้ประกอบการอื่นที่สนใจนำไปแปรรูปทำเป็นขนมขบเคี้ยว หรือนำไปเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่ม เช่น กาแฟทุเรียน เพื่อให้เป็นทางเลือกคอกาแฟ และยังได้สนับสนุนซื้อทุเรียนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้

การตลาด ปีนี้เป็นปีแห่งโชคที่ทำให้ปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาและผลิตทุเรียนได้คุณภาพ แต่ละต้นจะมีผลทุเรียนให้ตัดเก็บ 80-100 ลูก น้ำหนักเฉลี่ยลูกละ 2-3 กิโลกรัม ผลผลิตส่วนหนึ่งพ่อค้าจะเข้ามาซื้อที่สวนราคา 150-250 บาท ต่อกิโลกรัม

อีกส่วนหนึ่งเกษตรกรได้จัดการขายเอง โดยจะเน้นขายเฉพาะเนื้อทุเรียน น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ขาย 1,200 บาท ทำให้เกษตรกรสามารถยกระดับรายได้ให้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

คุณโต้ง หรือ คุณภัทรกฤศ์ ปริปุณณะชัย เจ้าตำรับกาแฟทุเรียน

คุณโต้ง หรือ คุณภัทรกฤศ์ ปริปุณณะชัย เจ้าตำรับกาแฟทุเรียน เล่าให้ฟังว่า ปกติได้เปิดร้านขายกาแฟสดอยู่ที่โรงแรมคุ้มล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบริการขายกาแฟสดให้กับนักดื่มกาแฟ พร้อมกันนี้ก็มีบริการนำผงทุเรียนมาผสมกับชาและโกโก้เพื่อทำเป็นชาทุเรียน และโกโก้ทุเรียนรสอร่อย แต่ยังไม่เคยนำผงทุเรียนมาผสมกับกาแฟ

และมีอยู่คราหนึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาดื่มกาแฟที่นี่จึงได้ทดลองนำผงทุเรียนผสมกับกาแฟเป็นกาแฟทุเรียน เมื่อยกไปให้ท่านดื่มก็ได้รับแนวคิดจากท่านว่ากาแฟแก้วที่ดื่มนี้ได้รสชาติแปลกหอมหวานมันและอร่อย นักดื่มหรือคอกาแฟท่านอื่นน่าจะมีโอกาสได้ดื่มบ้างนะ จึงเกิดแรงจูงใจให้มีการทำกาแฟทุเรียนมาถึงทุกวันนี้

มุมกาแฟทุเรียนที่เชิญชวนชิม
กาแฟทุเรียนมีให้ดื่มตลอดปีที่เมืองศรีสะเกษ

ประกอบกับจังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งปลูกและผลิตทุเรียนคุณภาพ แต่ก็มีทุเรียนคุณภาพที่พูไม่สวยแต่เนื้อทุเรียนดีแต่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ขายยาก จึงได้ตัดสินใจหาทางช่วยเหลือและซื้อทุเรียนนั้นมาแปรรูปทำเป็นผงทุเรียน

วิธีการทำผงทุเรียน ได้นำเนื้อทุเรียนไปอบแห้งด้วยเครื่อง นำไปบดเกือบละเอียดเป็นผงซึ่งเก็บไว้ได้ข้ามปี และพร้อมให้นำมาเป็นส่วนประกอบในการชงเป็นกาแฟทุเรียนได้ตลอดเวลา

เนื้อทุเรียน จะมีให้เราได้กินเฉพาะในช่วงฤดูกาลผลิต แต่กาแฟทุเรียนจะมีให้ดื่มได้ตลอดทั้งปี เพราะสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในการชงเป็นกาแฟทุเรียนได้ตลอดเวลาที่ต้องการเพื่อบริการคอกาแฟ

ผสมผสานกาแฟกับผงทุเรียนให้เป็นกาแฟทุเรียนรสอร่อย
กาแฟทุเรียน หอมหวานมัน หนึ่งเดียวของเมืองศรีสะเกษ

กาแฟทุเรียน จะมีอัตราส่วนที่ประกอบโดยเฉลี่ย ดังนี้ เป็นกาแฟ 85% ทุเรียน 5% น้ำตาล 5% และนมข้น 5% ซึ่งจะได้สูดกลิ่นหอมและลิ้นได้สัมผัสกับความหวานมันไปพร้อมๆ กัน

ขอเชิญชวนทุกท่านแวะไปดื่มกาแฟทุเรียน ที่โรงแรมคุ้มล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จะมีบริการกาแฟทุเรียน 2 แบบ คือ ถ้าชงเป็นกาแฟทุเรียนร้อนราคา 45 บาท ต่อแก้ว ถ้าชงเป็นกาแฟทุเรียนเย็นราคา 55 บาท ต่อแก้ว ท่านก็จะได้ดื่มด่ำกับความอร่อยกาแฟทุเรียน

คอกาแฟก็ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟทุเรียนเหมือนกัน
รสชาติหวานมันและมีกลิ่นหอม แปลกใหม่อร่อยครับ

เป็นการต่อยอดเพื่อช่วยให้เกษตรกรได้ขายทุเรียนตกเกรดแต่เป็นทุเรียนคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง อีกด้านเราก็ได้นำทุเรียนมาแปรรูปเป็นผงทุเรียนเพื่อการเพิ่มมูลค่า ได้ความแปลกใหม่ในรสชาติของกาแฟเพื่อให้คอกาแฟได้ดื่มกาแฟทุเรียนเลิศรส เป็นกาแฟทุเรียนที่แปลกและเกิดขึ้นในยุคไอที 4.0 นี้

หอมทั้งกลิ่นกาแฟและหอมทั้งกลิ่นทุเรียน ไม่ว่าจะดื่มเป็นแบบกาแฟร้อนหรือดื่มเป็นแบบกาแฟเย็น ซึ่งจะได้ลิ้มรสสิ่งแปลกใหม่ที่ได้ทั้งความหอม หวานมัน อร่อย จริงๆ ไม่ได้ท้าทายแต่ขอชวนเชิญให้ท่านทดลองดื่มนะครับ

และนี่คือเรื่องราวของ กาแฟทุเรียน…หอมกรุ่น รสชาติหวานมัน หนึ่งเดียวจากเมืองศรีสะเกษ ผลิตภัณฑ์ขายดีที่นักดื่มจะนึกถึงเสมอ สนใจแวะดื่มกาแฟทุเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณโต้ง หรือ คุณภัทรกฤศ์ ปริปุณระชัย ที่โรงแรมคุ้มล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร. (081) 878-7224 หรือคุณอนุวัฒน์ คำล้าน สำนักงานเกษตร-จังหวัดศรีสะเกษ โทร. (086) 361-1804 ก็ได้นะครับ