จัดนิทรรศการรำลึกในหลวง “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” 19 ตุลาคมนี้

วันเทคโนโลยีของไทย ตรงกับวันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก

royal-activities4

พระบรมราโชวาทช่วงหนึ่งระหว่างการเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ความว่า เมื่อมีฝนก็มีมากเกินพอ จนเกิดปัญหาน้ำท่วม เมื่อหมดฝนก็เกิดปัญหาภัยแล้งตามมา นี่จึงเป็นสาเหตุของความยากจนของประชาชนŽ เป็นที่มาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง
จากนั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวง ให้กับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ จนเกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 2512

%e0%b8%9d%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87

ด้วยความสำเร็จของโครงการ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีการก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปี 2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

kang-han-nam-2

ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อให้ประชาชนชาวไทยประจักษ์ว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงนำความรู้ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกโครงการที่มีพระราชดำริและประทานให้แก่ประชาชน ล้วนมีวิธีดำเนินการได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ

พร้อมทรงเปิดรับเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศ โดยนำมาปรับปรุงและให้มีความเหมาะสมกับสภาพและฐานะของประเทศ เน้นที่มีความง่าย แต่มีประสิทธิภาพ และประหยัด ซึ่งวิทยาการด้านเทคโนโลยีที่ทรงนำมาใช้ในการพัฒนานั้นมีหลายด้าน อาทิ การเกษตร เช่น ทฤษฎีใหม่, แกล้งดิน ป่าเปียก หญ้าแฝก และฝนหลวง การพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น เขื่อน การป้องกันน้ำท่วม เช่น แก้มลิง การบำบัดน้ำเสีย เช่น กังหันชัยพัฒนา การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์, พลังงานทดแทน เช่นแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล เป็นต้น

นายพิเชฐ กล่าสต่อว่า นิทรรศการชุดนี้ จะเริ่มจัดแสดงอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 ต.ค.นี้ ที่บริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง อพวช.จัดให้มีรถบริการรับ-ส่ง (Shuttle Bus) ที่หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเที่ยวเวลา 09.30 น. และ 11.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2101