ข้าราชการครู ทำดินชีวภาพใช้เองได้ผลดีจึงบอกต่อ ใช้แล้วมั่นใจ เหมาะสำหรับทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว

ผู้เขียน/สมยศ ศรีสุโร

เราทุกคนนั้นล้วนมีชีวิตกับเวลาเท่ากัน และที่เหมือนกันคือมีหน้าที่นำพาชีวิตก้าวเดินต่อไป แต่ความไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าแต่ละคนย่อมเลือกเส้นทางการก้าวเดินออกไปเพื่อทำหน้าที่สำหรับของชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป ฉะนั้น จงก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเราเลือกด้วยตัวเองและความต้องการของเรา เส้นทางนั้นย่อมเป็นเส้นทางที่ดีที่สุด แต่หากต้องการก้าวเดินบนเส้นทางที่สามารถ เดินห่าง…จากความจน ให้ได้สมบูรณ์แบบ ความเหมือนที่ต้องมีติดตัวตลอดเวลาคือความขยันและอดทน เพราะนี่คือเหตุผลของความเป็นจริงของชีวิตที่จะสามารถช่วยให้ก้าวไปได้อย่างมั่นใจและมั่นคงตลอดเส้นทาง

ก่อนอื่นขอต้อนรับด้วยคำว่า สวัสดี และขอบพระคุณอย่างมากมายจากนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และผู้เขียนเป็นเบื้องต้น คอลัมน์นี้ถือว่าได้รับความสนใจจากแฟนๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องราว ชะอมไม้เค็ด 2009 ทุกเรื่องราวที่มีมาตลอดเวลาจากทางเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อ นายสมยศ ศรีสุโร หรือจากที่แฟนๆ ส่งเสียงไปหา โทร. (081) 846-0652 ผมขอสัญญาว่าจะนำทุกเรื่องราวที่แฟนๆ ต้องการทราบในเรื่องชะอมไม้เค็ด 2009 มานำเสนออีกไม่ให้หายไปไหน เรียนเชิญได้ทุกข้อข้องใจ ยินดีเสมอ

สำหรับปักษ์นี้ผมมีเรื่องมานำเสนอ เป็นเรื่องราวของดินชีวภาพสูตรพิเศษ หลังจากที่ได้นำไปใช้ และมั่นใจว่ามีคุณภาพเยี่ยมมากในเรื่องของดินที่สามารถนำมาเป็นอีกตัวเลือกได้ สำหรับเรื่องของดินที่นำมาใช้สำหรับปลูกพืชที่มีวางขายอยู่มากมายหลากหลายสูตร แบบว่าสูตรใครสูตรคนนั้นตามแผงขายพันธุ์ไม้ทั่วไป แต่สำหรับดินชีวภาพสูตรพิเศษนี้น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากเหมาะกับผู้ที่ต้องการดินเพื่อใช้สำหรับนำมาประกอบการทำสวน จัดสวน หรือปลูกพืช หรือนำมาปลูกพืชผักสวนครัว หรือนำไปเพาะชำกล้าไม้ต่างๆ ได้ชนิดมั่นใจ

ผลิตภัณฑ์นี้มีชื่อว่า “ดินไพศาล” ดินดีจากเมืองชลบุรี คุณศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร เป็นผู้ผลิตและเจ้าของ อยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เธอบอกผมไว้อย่างนี้ครับแฟนๆ หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ทางด้านศิลปศึกษา ปัจจุบัน เธอรับราชการเป็นครูสอนวิชาทางด้านออกแบบตกแต่งภายใน การจัดสวน และการตกแต่งภูมิทัศน์ต่างๆ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

3

เธอบอกต่อไปอีกว่า จุดเริ่มต้นสำหรับเธอที่ต้องการมาเป็นผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ โดยใช้เวลาที่ว่างจากงานราชการ เพื่อผลิตดินชีวภาพสูตรพิเศษที่เกิดขึ้นจากสูตรของเธอเอง เพราะว่าหลังจากที่ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจในจังหวัดแถบภาคตะวันออกหลายๆ ท่านสำหรับที่ได้ไว้ใจให้เธอออกแบบในเรื่องของการตกแต่งสวนและปรับแต่งภูมิทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรือตามที่ต่างๆ มาโดยตลอด เป็นเวลาประมาณ 10 ปี

สำหรับเธอนั้นได้ลงมือสัมผัสจริงกับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเองมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเลือกใช้พันธุ์ไม้ หรือพืชต่างๆ หลากหลายชนิดที่นำมาใช้ในงานออกแบบตกแต่งสวนแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้น  ตลอดจนการนำดินซึ่งเป็นตัวประกอบหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับที่ต้องนำมาใช้ในงานตกแต่งสวนหรือภูมิทัศน์ต่างๆ ทำให้เธอสามารถทราบได้ว่าพืชแต่ละชนิดนั้นต้องการธาตุอาหารอะไรบ้างที่เหมาะสม เพื่อที่จะทำให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมความสมบูรณ์ สวยงาม ที่เกิดขึ้นกับงานของเธอได้อย่างลงตัว

ระยะเวลาที่ผ่านมานั้นสามารถทำให้เธอมีประสบการณ์สะสมมาตลอดเวลา กว่าจะมาถึงวันนี้ใช้เวลาหลายปีเช่นกัน ในที่สุดเธอจึงมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของดินที่นำมาใช้ เพื่อให้งานของเธอมีความสะดวกกับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุ์ไม้ทุกชนิดที่นำมาใช้ เพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น เธอจึงมีความคิดที่จะผลิตดินชีวภาพสูตรของเธอขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในงานเหล่านั้น

หลังจากที่ได้ลงมือทดลองพร้อมนำมาใช้สำหรับหลายครั้งและหลายสูตร จนในที่สุดได้สูตรที่คิดว่าต้องดีที่สุดสำหรับพืชทุกชนิด เนื่องจากหลังจากที่ได้นำไปทดสอบในหลายแห่งจากผลงานของเธอ ผลปรากฏว่าสามารถทำให้ต้นไม้หรือพืชต่างๆ ล้วนมีใบพร้อมออกดอกที่สวยงามได้อย่างเป็นที่พอใจจากผู้ที่ได้พบเห็น และที่สำคัญไปกว่านั้น ดินชีวภาพสูตรของเธอนี้สามารถที่จะนำไปเป็นดินเพื่อใช้ปรับพื้นปลูกหญ้าสำหรับสนามหญ้าได้ทุกชนิดอย่างเยี่ยมอีกด้วย

เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมลงตัวเรียบร้อย เธอได้ใช้เนื้อที่ภายในบ้านพักอาศัยแบ่งสัดส่วนเพื่อใช้พื้นที่สำหรับทำเป็นโรงงานขนาดเล็ก รูปแบบลักษณะกิจการครัวเรือนเพื่อผลิต จุดประสงค์ระยะเริ่มแรกเพื่อนำไปใช้กับงานของเธอเท่านั้น แต่ต่อมาจึงได้เพิ่มการผลิตมากขึ้นเพื่อเป็นการจำหน่าย เนื่องจากมีผู้สนใจที่ต้องการนำดินชีวภาพสูตรของเธอไปใช้อีกด้วย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและบริเวณใกล้เคียง ผลปรากฏว่าเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

เธอบอกกับผมอีกว่า หลังจากนั้นจึงมีความคิดสำหรับเรื่องต่อยอดเพื่อให้มีผลผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นแบบทีละขั้นตอน เมื่อมี “ดินไพศาล” ดินชีวภาพสูตรพิเศษสำหรับปลูกที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ได้นำไปใช้ ผลิตภัณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นตามมาอีกชิ้นงานสมควรจะเป็นจำพวกปุ๋ย เนื่องจากทุกเรื่องราวระหว่างดินกับปุ๋ยนั้นย่อมมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ เพราะสามารถนำมาใช้ควบคู่กันตลอดในงานประเภทนี้ และทุกเรื่องราวเช่นกันสามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีอยู่มาผลิตร่วมกันได้อีกด้วย

ดังนั้น เธอจึงได้ลงมือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพศิรารัตน์ เพิ่มขึ้นมา โดยใช้ชื่อของเธอต่อท้าย เนื่องจากเธอต้องการเน้นเด่นชัดให้ผู้ที่นำไปใช้ได้ทราบว่าเป็นสูตรเฉพาะที่เธอได้คิดค้นขึ้น ปัจจุบัน ได้ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สำหรับให้เป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้น ขอย้ำว่า เพราะประสบการณ์จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้ขึ้นตามมา มีคุณสมบัติสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชผักสวนครัว พืชไร่ และพืชสวนทุกชนิด สามารถเป็นตัวช่วยปรับสภาพให้ดินเกิดการร่วนซุย และเพิ่มธาตุอาหารให้พืชอย่างดีเยี่ยม

วิธีนำมาใช้สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพศิรารัตน์นั้น สามารถใช้รองพื้นโดยการหว่าน โรย และไถกลบก่อนการปลูก โดยใช้อัตราส่วน 50 กิโลกรัม ต่อเนื้อที่ 1 ไร่ หรืออาจจะนำมารองก้นหลุมก่อนลงมือปลูกก็ได้ และหลังจากการปลูกเมื่อต้องการจะนำมาช่วยในระยะการบำรุงดินเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ให้ใช้อัตราส่วน 50 กิโลกรัม นำมาหว่านให้ทั่ว ในเนื้อที่ 1 ไร่ เช่นกัน หรือหากต้องการใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพศิรารัตน์ 4 ส่วน ต่อปุ๋ยเคมี 1 ส่วน

เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพศิรารัตน์นั้นมีส่วนผสมที่สำคัญคือ โดโลไมท์ซึ่งเป็นตัวหลักที่สามารถนำไปปรับสภาพของดินได้เป็นอย่างดี พร้อมกับมีส่วนผสมอื่นๆ ตามที่พืชต้องการรวมอยู่อีกด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพศิรารัตน์จึงสามารถนำไปใช้ได้กับพืชทุกชนิด และที่สุดยอดไปกว่านั้นเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการเพาะเห็ดทุกชนิดได้อีกด้วย  โดยการนำไปละลายกับน้ำ แล้วนำไปรดเห็ดที่กำลังออกผลผลิต จะทำให้เห็ดเพิ่มขนาดและปริมาณ มีระยะเวลาออกผลผลิตได้ยาวนานเพิ่มขึ้นอีกด้วย มีผู้นำไปใช้มาแล้วพร้อมยืนยันว่าได้ผลดีเยี่ยมจริง

และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพศิรารัตน์ สามารถนำไปใช้หว่านลงก้นบ่อที่จะใช้เลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงปลา ก่อนที่จะสูบน้ำเข้ามาประมาณ 1 สัปดาห์ จะสามารถช่วยปรับสภาพดินก้นบ่อให้มีคุณภาพสมบูรณ์มากขึ้น น้ำไม่เกิดอาการเน่าเสียหลังจากที่ได้ปล่อยลูกกุ้งหรือลูกปลาลงไปแล้ว แต่จะทำให้มีสุขภาพและน้ำหนักดีอีกด้วย เธอบอกสุดท้ายว่า ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพศิรารัตน์ชนิดนี้นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก สามารถเป็นผู้ช่วยเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

คุณครูท่านนี้มีคุณสมบัติตรงตามที่คอลัมน์นี้เน้นเสมอ ว่าต้องนำความขยันและอดทนมาเป็นเพื่อนติดตามการก้าวเดินทุกฝีก้าว เพื่อให้สามารถก้าวเดินไปให้ถึงจุดหมายชนิดไม่ท้อแท้หรือยอมแพ้ตลอดเส้นทาง สำหรับเธอคนนี้มีครบจริงๆ ครับแฟนๆ กรุณาให้แรงใจเธอกันด้วยนะครับ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อพร้อมทุกรายละเอียดได้ที่ คุณศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร โทร. (081) 293-0256 ยินดีต้อนรับ โรงงานผลิต ตั้งอยู่เลขที่ 60/8 หมู่ที่ 7 ซอยศิรารัตน์ เส้นทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สุดท้าย ชีวิตที่เราได้ผ่านมาตลอดนั้นคือบทเรียนแห่งชีวิตเรา ถูกต้องนะครับแฟนๆ ชีวิตของเราหากเปรียบเช่นหนังสือแบบเรียน ใน 1 เล่ม ย่อมจะต้องมีหลายบทเรียน และจำเป็นต้องมีแบบฝึกหัดท้ายบทไว้สำหรับให้ได้ปฏิบัติอีกด้วย ถึงจะเป็นบทเรียนที่สมบูรณ์ที่สุด แต่บทเรียนนี้จะแปลกกว่าบทเรียนอื่นๆ เพราะว่าตัวเราต้องเป็นคนเขียนเนื้อหาทุกอย่างพร้อมกับแบบฝึกหัดท้ายบทขึ้นมาด้วยตัวเอง แต่ละคนจึงมีบทเรียนที่ต้องแตกต่างกันออกไป เนื่องจากจะไปใช้เนื้อหาที่เป็นบทเรียนเดียวกันได้อย่างไร ในเมื่อบทเรียนนี้เราเรียกว่าบทเรียนแห่งชีวิตของแต่ละคน

4

ดังนั้น ทุกบทเรียนของเรา เมื่อได้เริ่มเรียนเนื้อหาวิธีทำแล้ว จำเป็นอย่างมากที่จะต้องปฏิบัติจริงเพื่อทำแบบฝึกหัดท้ายบทให้สามารถได้คะแนนเต็มหรือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด หากได้คะแนนน้อยย่อมหมายถึงทำโจทย์ชีวิตผิดไปในข้อนั้นๆ แต่ทุกอย่างเราอาจจะกลับมาทบทวนดูใหม่ได้เสมอ เพื่อหาวิธีนำไปเขียนไว้ในบทต่อไปพร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทใหม่ได้อีก บทเรียนที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเนื้อหาที่ดีกว่าเก่า พร้อมสามารถทำแบบฝึกหัดท้ายบทให้ถูกได้มากขึ้นหรืออาจจะถูกทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้

หรือว่าเอาอย่างนี้กันดีไหมครับแฟนๆ เราพยายามเลือกเขียนด้วยบทเรียนที่ง่ายๆ กันเสียก่อนเป็นบทแรกๆ สำหรับบทต่อไปค่อยๆ เพิ่มให้มีความยากหรือเข้มข้นมากขึ้น เพราะทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนไม่มีปัญหาใดๆ เนื่องจากเรานั้นสามารถเป็นคนเลือกบทเรียนเราเองได้ หากเราไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อบทเรียนแห่งชีวิต เพราะนี่คือโจทย์ชีวิตที่เป็นบทเรียนชีวิตของเราคนเดียวเท่านั้น ขอบคุณ สวัสดี