“เครื่องแกงตายาย” โอท็อป 5 ดาว จังหวัดสงขลา

มาทำข่าวในพื้นที่ภาคใต้ทีไร รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่ได้กินอาหารปักษ์ใต้รสอร่อยทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเมนูคั่วกลิ้ง แกงส้ม แกงเผ็ด แกงกะทิ ขนมจีนน้ำยาใต้ แกงไตปลา ฯลฯ อาหารปักษ์ใต้มีเสน่ห์เฉพาะตัว และเหมาะกับคนไทยที่รักสุขภาพอย่างยิ่ง

เพราะอาหารปักษ์ใต้ผลิตจากเครื่องแกงที่มีส่วนผสมของสมุนไพร อย่าง ขมิ้นชัน และพริก ทำให้อาหารแต่ละจานมีรสเด็ดเผ็ดจัดจ้าน ยิ่งกินคู่กับยอดมะม่วงหิมพานต์ ยอดหมุย ยอดมันปู ยอดจิกน้ำ ผักกาดนกเขา ฯลฯ ซึ่งเป็นผักสดที่มีคุณค่ามหาศาล ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เรียกว่า อิ่มท้อง“หรอยจังหู้” ได้ทุกมื้อแล้ว ยังได้สุขภาพดีไปพร้อมกัน

รสชาติความอร่อยของเมนูอาหารปักษ์ใต้แต่ละจาน ขึ้นอยู่กับรสมือของแม่ครัวคนเก่งแล้ว “เครื่องแกง” ก็ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดเสียมิได้ คุณจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอคลองหอยโข่ง ได้สละเวลาพาทีมงานเทคโนโลยีชาวบ้านไปเยี่ยมชมกิจการ “เครื่องแกงตายาย” สินค้าเด่นที่เป็นความภาคภูมิใจของท้องถิ่น

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านที่ต้องการแปรรูปทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย

ผู้เขียนเกิดความประทับใจที่อยากจะนำเรื่องการเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายายมาเล่าแบ่งปันให้ผู้อ่านได้รู้จัก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอื่นๆ ได้รวมกลุ่มกันนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จนกลายเป็นสินค้าเด่นของชุมชน ที่สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ เช่นเดียวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย

คุณขวัญ หรือ คุณณัฐธัญรดี คงชนะ (ขวามือ) กับสมาชิกแกนนำกลุ่ม

คุณขวัญ หรือ คุณณัฐธัญรดี คงชนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย กล่าวถึงความเป็นมาของกลุ่มว่า ปัญหาราคายางพาราตกต่ำในช่วง 6 ปีก่อน ทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโชน ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้สำหรับเลี้ยงดูครอบครัว

เนื่องจากคุณขวัญต้องการสร้างงานและเสริมรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น จึงเป็นแกนนำรวมกลุ่มแม่บ้าน ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป สูตรคุณตาและคุณยายของเธอ โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย” ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มประมาณ 30 ราย

ปัจจุบัน สินค้าครื่องแกงส้ม เครื่องแกงกะทิ เครื่อแกงเผ็ด ของกลุ่มแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นสินค้าส่งออกไปขายหลายประเทศอีกด้วย และทางกลุ่มมีโอกาสนำเครื่องแกง ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนิน ณ อำเภอคลองหอยโข่งทุกปี

จุดเด่นของวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย คือใช้ต้นทุนด้านแรงงาน เงินทุน และวัตถุดิบจากชุมชนในการดำเนินกิจการ โดยรับซื้อวัตถุดิบ เช่น พริก พืชสมุนไพร ผัก ฯลฯ จากเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิก และเกษตรกรเครือข่ายในชุมชนบ้านโคกม่วงและชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มออมทรัพย์เกษตรพอเพียง เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งด้านวัตถุดิบ การตลาด และเงินทุนในชุมชน

โชว์ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตายาย

“ทางกลุ่มมุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยส่งเสริมให้สมาชิกและเกษตรกรในท้องถิ่นปลูกพริกไทย พริกสด ตะไคร้ ขมิ้น พืชผักสวนครัว ฯลฯ ส่งขายให้กับกลุ่ม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้สูงวัยในชุมชนมีรายได้เสริมจากการรับจ้างปอกกระเทียม เด็ดพริก เป็นต้น” คุณขวัญ กล่าว

ทางกลุ่มเลือกใช้วัตถุดิบเกรดดี มาผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เฉลี่ยเดือนละ 1,000 กิโลกรัม และมีช่องทางการตลาดหลากหลาย ทั้งขายปลีก ขายส่ง และขายตลาดออนไลน์ สร้างยอดขายปีละ 2-3 ล้านบาท ต่อปี ทางกลุ่มร่วมคิด ร่วมทำ แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเดือนละ 5,000-10,000 บาท

เครื่องแกงส้ม

ปัจจุบัน สินค้าเครื่องแกงส้ม การันตีคุณภาพด้วยรางวัลโอท็อป 5 ดาว ส่วนเครื่องแกงเผ็ดและเครื่องแกงกะทิ ได้รางวัลโอท็อป 4 ดาว ผลงานที่โดดเด่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย ทำให้พวกเขาได้รับคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น อันดับ 1 ของจังหวัดสงขลา และได้เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต 5 เปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนอื่น ใช้เป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง

“ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกและเกษตรกรในเครือข่ายแล้ว ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอคลองหอยโข่ง ที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าประสบความสำเร็จทางการตลาด ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อย่างยั่งยืน” คุณขวัญ กล่าว

ผลงานดี มีรางวัลการันตี

โรงงานผลิตเครื่องแกงแห่งนี้ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และระบบประกันคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ตัวโรงงานมีรั้วรอบขอบชิด ป้องกันสัตว์เข้าไปใกล้วัตถุดิบสำหรับใช้แปรรูป

พริกตากแดดก่อนนำไปแปรรูป

สินค้าเครื่องแกงตายาย ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็น พริกสด พริกแห้ง หอม กระเทียม พริกไทยดำ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ฯลฯ นำมาล้างทำความสะอาดถึง 3 ครั้ง ก่อนนำมาผึ่งแดดให้แห้ง แล้วนำมาชั่งน้ำหนักตามสูตร เพื่อให้ได้เครื่องแกงที่มีรสชาติคงที่ วัตถุดิบคุณภาพดีที่คัดสรรแล้ว จะนำเข้าสู่เครื่องบด เพื่อนำมาชั่งตวงบรรจุถุงตามขนาด ซีลปากถุง 2 ชั้น เพื่อเก็บไว้ใช้ได้นาน

“ปัจจุบัน สินค้าของกลุ่มมีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร เครื่องแกงส้ม มีหอมกลิ่นพริกเหลืองสด ส่วนเครื่องแกงเผ็ด มีกลิ่นหอมพริกไทยดำ เครื่องแกงกะทิหอม มีกลิ่นตะไคร้ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาสินค้าใหม่ คือ เครื่องแกงชนิดเผ็ดน้อย ลดความเผ็ดลง ให้เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่นิยมทานรสเผ็ดจัด และทางกลุ่มวางแผนผลิตเครื่องแกงในลักษณะเครื่องแกงอัดก้อน แบบเดียวกับซุปก้อนยี่ห้อต่างๆ ในอนาคต” คุณขวัญ กล่าว

คุณจตุรภัทร เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอคลองหอยโข่ง เยี่ยมชมกิจการ
ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย

ทุกวันนี้ สินค้าทุกชนิด ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย จนได้ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้ม แกงกะทิ เครื่องแกงผัดเผ็ด ที่สดสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยทุกขั้นตอนการผลิต และมีมาตรฐานรองรับ ได้แก่ มาตรฐานสินค้า อย. มาตรฐานสินค้าฮาลาล มผช GMP OTOP 5 ดาว และจังหวัดสงขลามอบโล่รางวัล วิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 และผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตายายยังได้รางวัล Best of Songkhla อีกด้วย

สินค้าเครื่องแกงตายาย

สินค้าเครื่องแกงตายาย อร่อยเลิศ สะอาด ปลอดภัย ไม่ใส่สารกันบูด มีบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด ขนาดห่อเล็ก 50 กรัม ซีลสุญญากาศ 100 กรัม กระปุก 200 กรัม จำหน่ายในราคาปลีกและส่ง ในราคาห่อละ 12 บาท หากสั่งปริมาณจำนวนมาก ขายส่งในราคาเริ่มต้นที่ กิโลกรัมละ 180 บาท ผู้สนใจหลายรายสั่งซื้อสินค้าไปทดลองใช้แล้ว มักติดใจในคุณภาพรสชาติความอร่อยและกลับมาซื้อซ้ำจนกลายเป็นลูกค้าขาประจำในเวลาต่อมา

หากใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องกรรมวิธีการผลิตเครื่องแกงปักษ์ใต้ รสชาติดั้งเดิม สูตรตำมือ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย สามารถแวะเยี่ยมชมกิจการหรือใช้บริการสินค้าของพวกเขาได้ทุกวัน ณ บ้านเลขที่ 34/3 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโชน ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา หากใครต้องการซื้อสินค้าไปทำร้านอาหารหรือเป็นของขวัญของฝาก ทางกลุ่มมีบริการจัดส่งสินค้าผ่านระบบเคอรี่ และไปรษณีย์ทั่วประเทศ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงกับ คุณขวัญ-ณัฐธัญรดี สุวรรณรัตน์ โทร. (089) 876-4303 หรือ Page Facebook : เครื่องแกงตายาย