เครื่องจักสานจากทางปาล์มน้ำมัน ลดโลกร้อน สร้างงานสร้างเงิน ที่กระบี่

คุณตาวัย 77 ปี ปราชญ์ชาวบ้าน นักอนุรักษ์การจักสานตะกร้าและชะลอมจากทางปาล์มน้ำมันลดมลพิษและภาวะโลกร้อน มีรายได้จุนเจือครอบครัว มีลูกค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด สั่งซื้อเพื่อนำบรรจุสิ่งของและเพื่อการจำหน่าย ตลอดจนเป็นจิตอาสาด้านวิทยากร

ทางปาล์มที่ใช้

ณ บ้านเลขที่ 35/3 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มี คุณตาสามารถ วรรณะพรหม วัย 77 ปี ปราชญ์ชาวบ้าน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นนักอนุรักษ์การจักสานตะกร้าและชะลอมจากทางปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้บรรจุสิ่งของ แทนถุงพลาสติก ลดภาวะ มลพิษ และภาวะโลกร้อน มีรายได้จุนเจือครอบครัว เดือนละไม่ต่ำกว่า 7,500 บาท

คุณตาสามารถ บอกว่า ตนเองมีความถนัดในการจักสานตะกร้าและชะลอม มายาวนานกว่า 15 ปี หลังจากย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดระนอง มาอยู่ในที่อยู่ปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้เห็นทางปาล์มน้ำมันในสวนใกล้ๆ บ้านซึ่งเป็นของชาวบ้านหรือเอกชนซึ่งมีจำนวนมาก ซึ่งทางเจ้าของสวนจะมีการตัดแต่งทางปาล์มของต้นปาล์มน้ำมัน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ทางปาล์มที่ถูกตัดจะถูกนำมากองไว้ใกล้โคนต้น ตนเองจึงได้ความคิดในการเอาแกนกลางของทางปาล์มน้ำมันที่ตัดสดๆ มาจักสานเป็นตะกร้าและชะลอม โดยการผ่าเอาแกนกลางของทางปาล์มน้ำมันออกเป็นแผ่นบางๆ ตามความยาวที่ต้องการและนำมาเข้าขั้นตอน การนำแกนกลางมาผ่าด้วยเครื่องมือที่จัดทำขึ้นเอง แบบบ้านๆ ทำการผ่าออกเป็นขนาดเล็กใหญ่ตามความต้องการ ที่จะทำตะกร้าหรือชะลอม

ชื่นชมผลงาน

จากนั้นก็นำมาจักสานชะลอม ด้วยรูปตามแบบที่จัดเตรียมไว้

ส่วนตะกร้า จะเพิ่มการใช้หวาย ทำเป็นหูหิ้ว เพื่อความแข็งแรง

การสานตะกร้า จะใช้เวลา 20 นาที ต่อ 1 ใบ ส่วนชะลอม ขนาดใหญ่ใช้เวลา 10 นาที ขนาดเล็ก ใช้เวลา 5 นาที

ส่วนการจำหน่าย…ราคาขายส่ง ตะกร้าใบละ 70 บาท ชะลอมขนาดใหญ่ ใบละ 15 บาท ชะลอมลูกเล็ก ใบละ 4 บาท

คุณตาสามารถกำลังสาธิต

คุณตาสามารถ ยังกล่าวอีกว่า มีรายได้จากการจำหน่ายโดยมีลูกค้าทั้งในชุมชน ในอำเภอ และจังหวัดกระบี่ ตลอดจนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และใกล้เคียงที่สั่งซื้อ เพื่อนำไปบรรจุ สิ่งของ เช่น ไข่เค็ม ผลไม้ และอื่นๆ และเพื่อการนำไปวางจำหน่าย โดยทางตนเองจะมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 7,500 บาท และมีรายได้เพิ่มจากการขายกล้วยหอม มะนาว และพืชผักกินได้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ รอบบ้าน เดือนละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท โดยมีภรรยาในวัยไล่เลี่ยกันเป็นคู่คิด และช่วยกันทำมาหากิน

นอกจากนี้ ตนเองจะใช้เวลาว่างไปเป็นวิทยากรให้กับชุมชนกับหน่วยงานราชการ แก่กลุ่มผู้สนใจและสถานศึกษา เพื่อสืบสานการจักสานตามวิถีชีวิตชุมชน และให้ได้เล็งเห็นคุณค่าจากเศษวัสดุในธรรมชาติมาใช้ทำประโยชน์ ทำเป็นชิ้นงาน ใช้บรรจุสิ่งของ แทนถุงพลาสติก ช่วยลดมลพิษ และภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

สวยๆ งามๆ ทั้งนั้น

ด้าน คุณชัยยุทธ ศิลป์พยุทธ อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกับภรรยา จัดตั้ง กลุ่มแม่บ้านจักสาน หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกน้อย ก็ได้ให้คุณตาสามารถเป็นวิทยากร ด้านการจักสานตะกร้าและชะลอม เพื่อเป็นรายได้ของกลุ่มแม่บ้าน ที่เพิ่งจัดตั้งกลุ่ม ได้ประมาณ 1 เดือนเศษ มีสมาชิก 10-15 คน ขณะที่ยังไม่มีชิ้นงานออกมาเพื่อการจำหน่ายของกลุ่ม ก็จะรับสินค้ามาจากคุณตาสามารถเพื่อนำมาวางจำหน่ายในงานต่างๆ ของชุมชนอำเภอและจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มและแก่ครอบครัวคุณตาสามารถอีกทางหนึ่งด้วย

ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ ถามได้ตามที่อยู่ หรือโทรศัพท์ (081) 087-9702