รัฐอัดงบฯ กว่า 3 พันล้าน ช่วยชาวไร่อ้อย 50 บาท/ตัน จ่ายรอบแรก 26 เม.ย.นี้

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ภายใต้กรอบวงเงินจำนวน 6,500 ล้านบาท ในอัตราไม่เกิน 50 บาท ต่อตันอ้อย รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สอน.เสนอนั้น วันที่ 26 เม.ย.นี้จะเริ่มจ่ายเงินรอบแรกผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาแต่ละรายโดยตรง

“ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะจ่ายชาวไร่ใน วันที่ 26 เม.ย. นี้ ซึ่งมีปริมาณอ้อยที่ขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่โรงงานเปิดหีบ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 จำนวน 61,460,684 ตัน สำหรับจ่ายให้แก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่ขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์จำนวน 134,465 ราย เป็นเงินจำนวน 3,073,034,245 บาท” นางวรวรรณ กล่าว

สำหรับการจ่ายเงินรอบถัดไปคิดตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันสุดท้ายของการหีบอ้อย ซึ่งคาดว่าในฤดูการผลิต ปี 2561/2562 จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 131 ล้านตัน และในขณะนี้ยังมีโรงงานน้ำตาลที่ยังไม่ได้ปิดหีบ จำนวน 7 โรงงาน คาดว่าจะปิดหีบทั้งหมดภายใน วันที่ 30 เมษายน 2562 นี้

ทั้งนี้ สอน. จะกำกับดูแลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตอย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริง สำหรับบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินให้ชาวไร่อ้อยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจาก ธ.ก.ส. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บทความก่อนหน้านี้แปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี บทพิสูจน์ การเชื่อมโยงตลาดนำการผลิต
บทความถัดไป‘ยอด อิ่มพลับ’ ครูบัญชี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ต้นแบบการส่งเสริมบัญชีครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น