ผลจับคู่เจรจาการค้าไทยอินเดียสร้างมูลค่าซื้อขาย 1 ปี กว่า 600 ล้านบาท

Print

ประเทศอินเดีย ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลกกว่า 1,380 ล้านคน และปี 2050 จะกลายเป็นประเทศที่มี GDP สูงกว่า สหรัฐฯ ทำให้ตลาดมีกำลังซื้อสูง และในรูปแบบ New Normal รูปแบบการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สำหรับในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้า 34 บริษัท เจรจาการค้ากับผู้ประกอบการนำเข้าของอินเดีย 28 บริษัท เกิดการจับคู่ธุรกิจ 101 คู่เจรจา ผลการเจรจาคาดว่า สามารถสร้างมูลค่าซื้อขายภายในรูป 1 ปี ได้สูงถึงกว่า 685 ล้านบาท  ประกอบด้วย

1.แผ่นไม้อัด (Particle Board และ MDF) *

รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายยกระดับการผลิตภายในประเทศ (Atmanirbhar Bharat Policy) ใน 20 อุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยคาดการณ์คำสั่งซื้อถึง 135 ตู้คอนเทนเนอร์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 411.6 ล้านบาท

2.น้ำมันปาล์มดิบ

คาดการณ์คำสั่งซื้อกว่า 165,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่าถึงกว่า 235 ล้านบาท

**กิจกรรมที่จัดขึ้นในการช่วงชิงโอกาสทางการค้าหลังจากที่รัฐบาลอินเดียเพิ่งประกาศลดภาษีนำเข้าจาก 37.5% เหลือเพียง 27.5% เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าที่ชาวอินเดียสนใจ ได้แก่ สินค้าผ้าทอและเส้นด้ายโพลิเอสเตอร์ เครื่องสำอาง อาหารสัตว์เลี้ยง และของเล่นเด็ก

ผู้ส่งออกสินค้าไทย สนใจเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) มีปฏิทินการจัดงานมาบอก

– สินค้าฮาลาล เข้าร่วมเจรจาระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 และ 15-18 มีนาคม 2564

– กลุ่มสินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) เข้าร่วมเจรจาระหว่างวันที่  23-26 มีนาคม 2564

ผู้ประกอบการสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 1169 หรือ Facebook : Thaitrade.com