เจ๋ง!! ‘หญ้าสาบแร้ง’ คุมโรคใบหงิกในมะเขือเทศ ผลงาน น.ร.สาธิต มข.คว้าโครงานวิทย์ระดับโลกที่สหรัฐ

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.จรรยพร โกฏิมนัสวนิขย์ น.ส.นฤภร แพงมา และนายวิชชากร นันทัยเกื้อกูล นักเรียนชั้น ม.5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยมศึกษา) มอดินแดง ตัวแทนเยาวชนประเทศไทย คว้ารางวัลสเปเชี่ยลอวอร์ด หรือรางวัลพิเศษจาก “มอนซานโต้” บริษัทข้ามชาติด้านเกษตรเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร หนึ่งในผู้สนับสนุนการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF) ที่มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศมาร่วมแข่งขันที่เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ด้วยผลงาน “สารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญ้าสาปแร้ง ควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกในมะเขือเทศพันธุ์สีดา” ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พร้อมเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศได้

น.ส.นฤภร กล่าวว่า ทันทีที่ได้ยินเสียงประกาศว่าไทยแลนด์ และชื่อโครงงาน รู้สึกดีใจเป็นที่สุด เพราะเวทีนี้เป็นการรวบรวมสุดยอดโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนกว่า 77 ประเทศทั่วโลกมาร่วมประกวดแข่งขัน จึงมีโอกาสยากมากที่จะได้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง การได้รางวัลนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจว่าผลงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปมากมาย ในที่สุดก็ได้รับการยอมรับในระดับสากล

น.ส.จรรยพร กล่าวว่า โครงงานนี้เกิดจากการที่พวกตนเห็นว่ามะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ทั้งการบริโภคในประเทศ และส่งออก แต่มะเขือเทศมักถูกโรคใบหงิกเหลืองคุกคาม จึงทำให้ผลผลิตเสียหายได้เกือบ 100% โดยโรคนี้จะเกิดจาก 3 สาเหตุ คือ เชื้อไวรัส TYLCV ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา แมลงพาหะที่นำเชื้อไปสู่พืช และวัชพืชในแปลงที่เป็นแหล่งให้แมลงพาหะมาอาศัย โดยเฉพาะในระหว่างที่เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดแมลงพาหะบนต้นมะเขือเทศ แมลงพาหะจะไปอาศัยในวัชพืชแทน ส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีจำนวนมากในการกำจัด ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต และยังกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พวกตนจึงต้องการหาสารจากพืชวงศ์ Compositae ที่มีการรายงานฤทธิ์ทางชีวภาพว่าสามารถกำจัดไวรัส แมลง และวัชพืช มาควบคุมการเกิดโรค TYLC ได้มาแก้ปัญหาดังกล่าว

นายวิชชากร กล่าวเสริมว่า “หญ้าสาบแร้ง” เป็นพืชที่เหมาะต่อการนำมาทำเป็นสารชีวภาพของสารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง เพราะมีสารที่ควบคุมสาเหตุวงจรการเกิดโรคใบหงิกเหลืองในมะเขือเทศพันธุ์สีดา จึงได้ทดลองทั้งในสภาพแปลงทดลอง และแปลงปลูกของเกษตรกร ผลการทดลองที่ออกมาก็สอดคล้องกัน คือ 1.แม้สารสกัดหยาบไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ แต่มีผลต่อการชะลอการแสดงอาการของโรค ต่อมาสามารถกำจัดแมลง โดยเฉพาะแมลงหวี่ขาวที่เป็นพาหะของโรค สุดท้าย สามารถกำจัดวัชพืช ส่งผลทำให้ผลผลิตมะเขือเทศสูงขึ้น ที่สำคัญ สามารถลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จึงช่วยลดต้นทุน รวมถึง อันตรายจากสารเคมี