โชว์ข้าวขึ้นน้ำต้นสูงกว่า 2 เมตร ในงานมหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ 24-27 พฤศจิกายน 2559 ที่เดอะมอลล์บางกะปิ

ในงานมหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ จัดโดยเครือมติชน มีการนำพันธุ์ข้าวมงคลไปแสดง 9 พันธุ์ แจกข้าวมงคล 3 พันธุ์ แสดงพันธุ์ข้าวหายาก ข้าวยอดนิยมกว่า 199 พันธุ์ หุงข้าวให้ชิมอย่างน้อยวันละ 4 พันธุ์

ข้าวขึ้นน้ำ ต้นสูงกว่า 2 เมตร จะนำไปแสดงในครั้งนี้ด้วย โดยได้ความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา กรมการข้าว

กรมการข้าว ได้เก็บรักษาพันธุ์ข้าวไว้ เพื่อใช้ในยามไม่ปกติ หมายถึงน้ำท่วม ฝนแล้ง แมลงระบาด นักวิชาการเกษตรทางด้านข้าวมีหน้าที่วิจัย ปรับปรุงพันธุ์ข้าว ให้เหมาะต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในวงกว้าง ก็จะหาพันธุ์ที่ต้านทานเพลี้ยสนับสนุนให้เกษตรกรปลูก เพื่อลดความเสียหาย

กรณีข้าวขึ้นน้ำ มีวิจัยและปลูกกันอยู่พอสมควร

ข้าวขึ้นน้ำที่เกษตรกรปลูก เมื่อน้ำไหลบ่าและมีปริมาณมากขึ้น ข้าวจะสูงตามน้ำ จาก 1 เมตรเพิ่มเป็น 2-3 เมตร เมื่อน้ำลง ข้าวก็เอนราบกับผืนนา สามารถเก็บเกี่ยวได้

ที่ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา มีข้าวขึ้นน้ำสูงถึง 4 เมตร เสียดายที่ไม่สามารถบรรทุกรถมาได้  แต่ผู้จัดงานก็นำต้นข้าวที่สูงเกือบ 3 เมตรมาแสดง

อย่าลืมอย่าพลาด อย่าละโอกาสอันดีงามไปชมพันธุ์ข้าว และนิทรรศการอื่นๆ ในงานงานมหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ ระหว่าง 24-27 พฤศจิกายน 2559 นี้ ที่เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ