งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย จัดใหญ่ ที่ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานสุนัขทรงเลี้ยง 6 สุนัข แสดงความสามารถในงาน “มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14” พร้อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสัตว์เลี้ยงหลายสายพันธุ์ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 50 องค์กรชวนคนไทยร่วมงานสัตว์เลี้ยงระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561  ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กรมการสัตว์ทหารบก สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ)  สมาคม/ชมรมสัตว์เลี้ยงต่างๆ กำหนดจัดงาน “มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14”  ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561  ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 14 โดยความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา รวมทั้ง สมาคม ชมรมสัตว์เลี้ยงต่างๆ กว่า 50 องค์กร ซึ่งในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานสุนัขหลวงทรงเลี้ยง มาแสดงความสามารถภายในงานจำนวน 6 สุนัข ได้แก่ คุณแกงเขียวหวาน คุณเบอร์หนึ่ง  คุณเบอร์สอง คุณเบอร์สาม คุณป่าสัก และคุณวัง ร่วมแสดงความสามารถทั้ง 3 วันของการจัดงาน ซึ่งแสดง  วันละ 2 สุนัข  และมีการประกวดสัตว์เลี้ยงชิงถ้วยรางวัล พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  โดยมีสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ เข้าร่วมประกวด  ได้แก่  สุนัข  แมว  ปลาสวยงาม  นกสวยงาม  นกพิราบแข่ง  ไก่แจ้ ไก่แจ้สายพันธุ์ดั้งเดิม  ไก่สวยงาม ไก่ซารามอ  ไก่พื้นเมือง  แพะเนื้อ แพะนม  และแกะ แบ่งย่อยออกเป็นทั้งสิ้น  37  ชนิด

การจัดงาน “มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14”  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเพิ่มศักยภาพ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดสัตว์เลี้ยงให้เป็นสินค้าส่งออก นำรายได้สู่ประเทศตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยงของไทยให้ได้มาตรฐานสู่สากล  และในขณะเดียวกันเป็นการให้ความรู้ด้านสัตว์เลี้ยงในแต่ละสายพันธุ์ให้กับเด็กและเยาวชน ร่วมทั้งส่งเสริมสถาบันครอบครัว สัตว์เลี้ยงจะเป็นสื่อกลางสร้างความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันในครอบครัวผ่านกิจกรรมต่างๆ ในงาน ทั้งการประกวด การจัดนิทรรศการ และการจัดแสดงสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ใหม่ สัตว์หายากนานาประเทศมาไว้ในงานอีกด้วย

“งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยนี้จะเป็นการนำเอาผู้มีความรู้ด้านสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เลี้ยง เพื่อสร้างมาตรฐานของสัตว์เลี้ยงไทยแต่ละชนิดให้พัฒนาสู่ระดับสากล ก่อให้เกิดอาชีพการขยายพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น และสร้างอาชีพอื่นๆ ตามมา ตลอดจนสามารถส่งออกสัตว์เลี้ยงไทยไปต่างประเทศ อันเป็นการสร้างรายได้สู่ประเทศต่อไป” นายวัลลภกล่าว

ภายในงานจะได้พบกับการแสดงสัตว์เลี้ยงต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน อาทิ การประกวดเกมส์กีฬาสุนัขพันธุ์ใหญ่และสุนัขพันธุ์เล็ก  พร้อมการโชว์สุนัขบวกเลข การแสดงสุนัขช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย   โชว์ความน่ารักของแมวมันช์กิ้น เป็นแมวที่ขาสั้น ซึ่งเป็นลักษณะแตกต่างจากแมวพันธุ์อื่น การประกวดปลากัดสีอัญมณีสยาม การจัดแสดงนกสวยงามในกรงขนาดยักษ์ โชว์นกตระกูลฟินซ์ นกเลิฟเบิร์ด โชว์นกมาคอว์ ซันคอนัวร์ ที่บินอิสระภายในงาน  สามารถถ่ายภาพกับนกบนบ่าอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีประมูลนกในราคาพิเศษ  มีกิจกรรมแจกนกให้กับคนที่มาร่วมงาน การจัดแสดงแพะแคระ ซึ่งตัวเล็กเท่าลูกสุนัข รวมทั้งการจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แปลกหายาก (Exotic Pet) เช่น  ลิงกระรอก อามาดิลโล ตั๊กแตนใบไม้ งานนี้ยังรวมไก่หลากหลายสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศ ทั้งไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย  ไก่แจ้  ไก่ซาลามอ  ไก่สวยงามนานาชาติ และการประชันเสียงไก่แจ้สายพันธุ์ดั้งเดิม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ ได้แก่  การจัดแสดงนิทรรศการปลาสวยงามที่มีการส่งออกมากที่สุด  10  ชนิด นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลมีพิษ  นิทรรศการเกี่ยวกับแมวขาวมณี  ซึ่งกำลังได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมแมวโลก การส่งเสริมความรู้ด้านสัตว์เศรษฐกิจผ่านนิทรรศการงานวิจัยชุดโครงการ “นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่” (Innovation for Modern Deer Farming)  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยผลจาก

การวิจัยเพื่อให้กวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของสังคมไทย  นอกจากนี้ผู้มาร่วมงานยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาตรวจสุขภาพและขอรับคำปรึกษาจากสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งพบกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงต่างๆ อาหารสัตว์  ยาสัตว์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในราคาพิเศษอีกด้วย

ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา เที่ยวชมงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  14 ระหว่างวันที่  14 – 16  ธันวาคม  2561  เวลา  10.00 – 17.00 น.   ณ  ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเข้าชมฟรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ( ฟิชวิลเลจ )   อ.บ้านโป่ง   จ.ราชบุรี  โทร.   08 – 9638 – 6739  ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  14  โทร. 0 – 2638 – 2827   หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandgrandpetshow.com หรือ https://www.facebook.com/ThailandGrandPetShow