กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตนารมณ์ ลด แยก ขยะ ลดกล่องโฟม ใช้ถุงผ้า

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตนารมณ์ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติด หูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร พร้อมจัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในการอบรมความรู้การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ว่า  การรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากมีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญ ยังมีกิจกรรมมอบกล่องนมที่ใช้แล้ว ให้กับ บริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด โดยกล่องนมจำนวน 2,500 กล่อง สามารถ สร้างโต๊ะ -เก้าอี้ ได้ 1 ตัว รวมทั้งกำชับให้มีการนำเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ เช่น เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ นำไปเป็นปุ๋ยเพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณสถานที่ของกรมฯ รวมทั้งมีกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ถ่ายรูป พร้อมติด #doaeทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ผ่านโซเชียลมีเดีย ต่างๆ นำหลักฐานมารับถุงผ้าฟรี เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นการใช้ถุงผ้าอย่างต่อเนื่องอีกด้วย นอกจากนี้ ยังย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เกษตร ที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ไปถึงเกษตรกร ให้ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและเราจะช่วยกันระยะยาว ต่อไป

นายสำราญ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ ให้ตระหนักถึงการใช้พลาสติก และภาชนะที่ทำจากโฟม พร้อมจัดบริการ ยืม-คืน ถุงผ้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ใส่ของแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติกตามบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร เมื่อใช้บริการเสร็จแล้วสามารถนำกลับมาแขวนคืนยังจุดเดิมเพื่อให้บริการกับบุคคลอื่นที่ต้องการใช้ต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะขยายการปฏิบัติลงไปสู่หน่วยงานภูมิภาค ให้ร่วมรณรงค์ตามแนวปฏิบัติของส่วนกลาง พร้อมเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดนัดกรมกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และปรับเปลี่ยนภาชนะจากโฟมเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อไป