เชิญร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ส.ค. 62 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562” ขึ้น ระหว่าง วันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

การจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย พร้อมนี้ เป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชน

ทั้งนี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้จัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ ศ.ดร. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิดงาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดงานภายใต้แนวคิด Innovation Fun Park โดยออกแบบแนวคิดที่เชื่อมโยงกับแนวคิดหลักของงานในการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความคิด สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้กับเยาวชน โดยมีกิจกรรมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การควบคุมโดรนแปรอักษร การต่อเครื่องบินจำลอง เป็นต้น