TED Fund Talk : โอกาสของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ TED Fund เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ

โอกาสสำหรับ Startup และผู้ประกอบการหน้าใหม่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง… มาถึงแล้ว กับงานเสวนาพิเศษ ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวน นักศึกษา Startup SMEs และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมงานเสวนาพิเศษ หัวข้อ “TED Fund Talk : โอกาส และก้าวต่อไป ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ TED Fund เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังนโยบายการสนับสนุนทุนและการผลักดันให้เกิดก้าวต่อไปของผู้ประกอบการ รวมถึงการแนะนำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ และแนะแนวหลักพิจารณาโครงการ ในการสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการของ TED Fund ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครและทีมงานของกองทุนฯ จะเดินทางมาพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเหนือเป็นแห่งแรกเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีก ได้แก่ กิจกรรม “Startup Showcase” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน พร้อมเคล็ดลับจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง และอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะ นั่นคือ กิจกรรม “Public Scout” ทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการวางแผนธุรกิจ สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสมัครเข้าร่วมโครงการของ TED Fund และยังมีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund มาร่วมจัดแสดงผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วย

โอกาสมาถึงคุณแล้ว สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่

หากสนใจ ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/3xnX4GWUYg83XYeRA และเว็บไซต์ www.tedfund.most.go.th แล้วพบกัน ในวันพฤสบดีที่ 12กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ หอประชุม NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

บทความก่อนหน้านี้สสว.จับมือ ส.อ.ท สร้างโอกาสการค้าและการลงทุน เอสเอ็มอี ด้านเกษตร
บทความถัดไปสารคดีเสียงจากแผ่นดิน #5 EP.23 – นอนโฮมสเตย์ ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ชุมชนเกาะพิทักษ์ จ .ชุมพร หมู่บ้านที่มีหนี้สินครัวเรือนรวมกว่า 29 ล้านบาท แต่เต็มไปด้วยความสุขที่ยั่งยืน