กรมส่งเสริมการเกษตร ปรับวิธีการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ อำนวยความสะดวกให้ผู้สอบแข่งขันได้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ส่งผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถเรียกผู้สอบแข่งขันได้ เดินทางมารายงานตัวรวมกันจำนวนมากในสถานที่เดียวกันได้ ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สอบแข่งขันได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ปรับวิธีการรายงานตัว เป็นการรายงานตัวผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัด ที่ผู้สอบแข่งขันได้ลงทะเบียนไว้แทน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวนทั้งสิ้น 253 ราย (พื้นที่ทั่วไป จำนวน 250 ราย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ราย) มารายงานตัว เพื่อเลือกหน่วยงานที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ณ กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัด ที่ผู้สอบแข่งขันได้ลงทะเบียนไว้ ทั้ง 54 จังหวัด ดังต่อไปนี้ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบแล้วทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ (02) 579-3690 หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บ้านท่าน